UBKKB036 Czech literature after 1945 1

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
6/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to familiarize students with the development ov Czech literature since the end of WWII to the end of 1960s. Key authors and their works will be discussed in details.
Syllabus
 • Literature from 1945-1948
  Literature of the Stalinist era
  Period of thawing: 1960s
  Period of Normalization
  Literature of the underground, samizdat and exile
Literature
  required literature
 • JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, III. Praha, 2008. info
 • HRUŠKA, P.; MACHALA, L.; VODIČKA, L.; ZIZLER, J. A KOL. V souřadnicích volnosti - česká literatura 90. let XX. století v interpretacích. Praha, 2008. info
 • JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, I. Praha, 2007. info
 • JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, 2. Praha, 2007. info
 • MACHALA, L. Literární bludiště - bilance polistopadové prózy. Praha: Brána: Knižní klub, 2001. info
 • KOŽMÍN, Z.; TRÁVNÍČEK, J. Na tvrdém loži z psího vína - česká poezie od 40. let do současnosti. Brno, 1998. info
  recommended literature
 • MACHALA, L.; GILK, E. A KOL. Panorama české literatury (Multimediální DVD). Olomouc, 2008. info
 • PILAŘ, M. Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století. Ostrava, 2008. info
 • HÁJEK, I. Prokletá i požehnaná - eseje o české literatuře. Praha, 2007. info
 • PILAŘ, M. Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře. Praha, 2005. info
 • ALAN, J. (ed.). Alternativní kultura. Praha, 2001. info
 • PILAŘ, M. Underground. Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno, 1999. info
 • MÁLKOVÁ, I. - PILAŘ, M. Antologie textů ke studiu české literatury po r. 1945. Ostrava, 1996. info
 • KOSKOVÁ, H. Hledání ztracené generace. Jinočany, 1996. info
 • TRÁVNÍČEK, J. Poezie poslední možnosti. Praha, 1996. info
 • SUCHOMEL, M. Literatura za času krize. Brno, 1993. info
 • Česká literatura 1945-1970 (Interpretace vybraných děl). Praha, 1992. info
 • MACURA, V. Šťastný věk - symboly, emblémy a mýty 1948-89. Praha, 1992. info
 • RICHTEROVÁ, S. Slova a ticho. Praha, 1991. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Oral exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 6 HOD/SEM.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), presentation of an essay.
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKKB036