UBKKB042 Education of Users

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
10/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jiřina Kudelová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jiřina Kudelová
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem pro dobrou orientaci v předmětu jsou systematizované poznatky z dřívějšího studia s důrazem na jejich vzájemnou prostupnost a vazby.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce pedagogy as a scientific discipline concerned with education and training, which also has its place in librarian's profession. The course both theoretically and practically introduces the methodology of reader's and information user's education, and specifies it for each category of readers and users - by age, level of education, life style and attitudes - according to readers' interests and preferences.
Syllabus
 • Education of children and adolescents
  Education by means of reading
  Methodology of works with readers
  Individual influence on readers
  Group influence on readers
  Promotion and advertisement
Literature
  required literature
 • HOMOLOVÁ, K. Uživateslká propedeutika. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-625-0. info
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6. info
 • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha, 1995. info
 • SMETÁČEK, V. Informační potřeby a jejich optimální uspokojování. Praha : Univerzita Karlova, 1990. info
 • ČUMPLOVÁ, L. Podíl veřejných knihoven ve výchově dětí a mládeže k práci s informacemi ve veřejných knihovnách. Praha : Ústřední knihovna OBIS PdF UK, 1990. info
 • VÁŠOVÁ, L. Čtenáři a uživatelé informací. Praha : SPN, 1987. info
  recommended literature
 • KRAMPOLOVÁ, I.; POTUŽNÍKOVÁ, E. Jak (se) učí číst. Praha : ÚIV, 2005. info
 • WARD, P., ADAMS, S., LEVERMORE, J. Jak se připravovat na práci s mládeží. Praha : Portál, 1997. info
 • CHALOUPKA, O. Škola a počátky dětského čtenářství. Praha : Victoria Publishing, 1995. info
  not specified
 • Odborné časopisy klasické i elektronické:. Čtenář, Duha, Krok, GrandBiblio, Ikaros, Knihovnický zpravodaj Vysočiny aj. Písemné podklady z konkrétních knihoven i inform. info
Teaching methods
Lecturing
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods
Grade
Test
The analysis of student 's performance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 10 HOD/SEM.
Teacher's information
Active participation in the discussion of library and information services provided for diverse groups of readers and library users in general and in specific libraries is required.
Participation in lectures is reccomended. Absence in two seminars is allowed.

ActivityDifficulty [h]
Domácí příprava na výuku15
Příprava na zkoušku30
Semestrální práce30
Účast na výuce26
Summary101
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKKB042