UBKKDBP004 News and opinion journalism seminar I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKKDBP004/A: Mon 15:35–17:10 H1, J. Záhora
Prerequisites (in Czech)
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je aplikace teoretických znalostí ve zpravodajsko-publicistické praxi. Studenti se seznámí s organizací práce v médiích, jejich vnitřní strukturou, druhy novinářských profesí a s technikou novinářské práce. S každodenním redigováním novin a časopisů a různými typy redaktorských prací, s přípravou denního zpravodajství, počínaje volbou témat, přes přípravu, po realizaci novinové zprávy, rozhlasového a televizního příspěvku.
Syllabus (in Czech)
 • 1. úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou
 • 2. mediální systém v ČR
 • 3. poslání a postavení médií veřejné služby v ČR
 • 4. východiska veřejnoprávního zpravodajství
 • 5. lidské zdroje ve zpravodajství, fungování redakce
 • 6. příprava zpravodajského příspěvku
 • 7. zdroje informací
 • 8. rozhovor
 • 9. kompozice psané zprávy
 • 10. jazykové prostředky psané zprávy
 • 11. kompozice televizní zprávy
 • 12. jazykové prostředky televizního zpravodajství
 • 13. obraz a postprodukce televizní zprávy
Literature
  required literature
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004. info
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012. info
 • RUSS-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha, 2005. info
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. info
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991. info
  recommended literature
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56. info
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha, 2006. info
 • ČECHOVÁ, M. aj. Současná česká stylistika. Praha, 2003. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992. info
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991. info
Teaching methods (in Czech)
seminární výuka průběžná praktická cvičení
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Písemné a následně ústní prověření znalostí (zpravodajské a publicistické metody, postupy a nástroje).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKDBP004