UBKKDBP010 News-publicistic seminar II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavla Bergmannová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je aplikace teoretických znalostí ve zpravodajsko-publicistické praxi. Rozbor novinových článků a zpravodajsko-publicistických pořadů, napříč různými typy médií. To vše s ohledem na společenskou úlohu médií, na zákony a etiku. Studenti se seznámí také s rolí tisku v regionu a specifiky regionálního rozhlasového a televizního studia.
Syllabus (in Czech)
 • 1. úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou
 • 2. obraz a média
 • 3. média a etika
 • 4. redakční systémy
 • 5. psaná reportáž
 • 6. žánry televizní a rozhlasové publicistiky
 • 7. cross žánry
 • 8. interview jako žánr
 • 9. psané vs. audiovizuální interview
 • 10. příprava na interview a vedení rozhovoru pro interview
 • 11. editorská/dramaturgická práce v rozhlasové a televizní publicistice
 • 12. zpravodajství a nová média
 • 13. objektivita vs. předpojatost
Literature
  required literature
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004. info
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012. info
 • RUs-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005. info
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. info
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991. info
  recommended literature
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56. info
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. info
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha: Akropolis, 2006. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992. info
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991. info
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP010