UBKTV038 Production

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Vladimír Mráz (lecturer)
Guaranteed by
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to familiarize students with the problems of copyright and other obligations of the production team.
Syllabus
 • Production
  Role of an executive producer
  Copyright
Literature
  recommended literature
 • Zákon č.121/2000 Autorské právo, Průmyslová práva. info
 • Zákon č.273/1993 ze dne 15. října 1993 o některých podmínkách výroby šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů. info
 • KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I. a spol. Autorský zákon a předpisy souvisící. Praha, 2004. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKTV038