UBKTV057 Teamwork

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Kristína Pupáková (lecturer)
MgA. Kristína Pupáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 14:45–15:30 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKTV057/A: Tue 15:35–17:10 D1, K. Pupáková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Teamwork and teambuilding, relations of team members, the ability to work effectively in a team and be creative.
Syllabus
 • Teamwork and team building
  Conflicts in teams
  Teamworks and their effectivity
  Grant policy
  Community projects
  Individual community project and its presentation
Literature
  required literature
 • HAYES, N. Psychologie týmové práce. Strategie efektivního vedení týmu. Praha, 2005. ISBN 80-7178-983-6. info
 • BENNIS, W. Staří psi a nové triky aneb O tvořivosti a spolupráci. Praha, 2001. ISBN 80-7261-045-7. info
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. Praha, 2000. ISBN 80-7226-308-0. info
  recommended literature
 • ČAKRT, M. Kdo jsem já, kdo jste vy? Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2002. ISBN 80-85943-12-3. info
 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Praha, 2002. ISBN 80-247-0403-X. info
 • BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava: Práca, 2001. info
 • SMITH, J. Jak zvyšovat produktivitu týmu. Praha, 2000. ISBN 80-726-359-5. info
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha, 2000. ISBN 80-85943-81-6. info
 • DOBŠOVIČ, Ľ. Naučte sa riešiť konflikty. Modra: Persona, 2000. info
 • PLAMÍNEK, J. Synergický management. Praha, 2000. ISBN 80-7203-258-5. info
 • MC DREMOTT, I. ? O´CONNOR, J. Neurolingvistické programování v manažerské praxi. Praha, 1999. ISBN 80-85943-82-4. info
 • BIRKENBIHLOVÁ, V. F. Umenie komunikácie. Bratislava: Aktuell, 1999. info
 • HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha, 1998. ISBN 80-7178-198-3. info
 • BERNE, E. Co řeknete až pozdravíte. Praha: Lidové noviny, 1997. info
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKTV057