UBKTV061 Public relations

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Public relations as a part of marketing and advertisement. Students will also learn basic social competences necessary for PR.
Syllabus
 • Public relations
  Aims and tasks of public relations
  Public relations, marketing, advertising
  Self promotion
  Media relations
  Crisis communication
  Sponsoring
Literature
  recommended literature
 • HEJLOVÁ, D. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. info
 • KAŠÍK, M. - ŠVEHLA, M. Tiskový mluvčí: řízená komunikace s veřejností. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. info
 • TOMANDL, J. Jak účinně oslovit média. Brno: Computer Press, 2011. info
 • SVOBODA, V. Public relations ? moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7. info
 • L'ETANG, J. Public Relations: Základní teorie, praxe, přístupy. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-596-7. info
 • SCOTT, D. M. Nová pravidla marketingu a PR. Brno: Computer Press, 2008. info
 • FTOREK, J. Public Relations jako ovlivňování mínění. Praha, 2006. info
 • TRAMPOTA, T. Zpravodajství. Praha, 2006. info
 • VĚRČÁK, V. a kol. Media Relations není manipulace. Praha, 2004. info
 • CAYWOOD, C. L. Public Relations. Řízená komunikace podniku s veřejností. Brno, 2003. info
 • BURTON, G. - JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Barrister&Principal, 2003. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKTV061