UBKTV107 Literature and film

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
2/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jitka Feikusová (lecturer)
Mgr. Jitka Feikusová (seminar tutor)
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Mgr. Jana Orlová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each even Wednesday 11:25–14:40 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKTV107/A: each even Wednesday 14:45–16:20 D1, J. Orlová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will learn the basic concepts of film art, film language, types and genres of film, historical overview of film versions of literary works, the principles of film adaptations of literary works , the types of rewriting, screenplay. The seminars will be devoted to a detailed analysis of specific films and comparison with literary works.
Syllabus
 • Film and other arts
  Adaptation of a literary text to a film
  Language of a film
  Actor and a film
  Narration in a film and in a literature
Literature
  required literature
 • MÁLEK, P. K pojmu konkretizace v literatuře a filmu. Iluminace, 1991, roč. 3, číslo 2, s. 3-14. info
 • NOVÁK, R. Adaptace literárního díla a jeho didaktické využití. Ostrava, 2003. info
 • Film a literatura. Filmový sborník historický. Praha: Československý filmový ústav, 1988. info
 • BARTOŠEK, L. Náš film. Praha, 1985. info
 • PLAZEWSKI, J. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1968. info
 • BAZIN, A. Obhajoba filmových adaptací. In Film je umění. Praha, 1963. info
  recommended literature
 • LUKEŠ, J. Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart, 2013. info
 • HUTCHEON, L. Teória adaptácie. Brno, JAMU, 2012. info
 • BORDWELL, D. - THOMPSON, K. Umění filmu. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. info
 • AUJEZDSKÝ, P. Od knížky k televiznímu filmu. Brno: JAMU, 2009. info
 • CHATMAN, S. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host, 2008. info
 • HELMANOVÁ, A. Tvořivá zrada. Filmové adaptace literárních děl. In: Tvořivé zrady: Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře, s. 125-144. Praha: NFA, 2005. info
 • PŘÁDNÁ, S. - ŠKAPOVÁ, Z. - CIESLAR, J. Démanty všednosti. Praha: Pražská scéna, 2002. info
 • MRAVCOVÁ, M. Od Oidipa k Francouzově milence. Praha, NFA, 2001. info
 • ŽALMAN, J. Umlčený film. Praha, KMa, 1993. info
 • MRAVCOVÁ, M. Literatura ve filmu. Praha: Melantrich, 1990. info
 • BERNARD, J. Jazyk kinematografie, komunikace. Praha: Národní filmový archiv, 1985. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
1. Active participation in the seminar (only two absences are permitted).
2. Knowledge of the recommended literature.
3. Written exam.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKTV107