UHVD3006 Czech historiography

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UHVD3006/A: No timetable has been entered into IS. H. Komárková
Prerequisites (in Czech)
! UHMD3006 Czech Historiography
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The primary focus in the development of Czech and Czechoslovak historiography, the relationship to the development of European and World historiography, the orientation of research in key historical topics, independent study of Czech historiographical production, thought and reflection in historiography, an overview of the work of leading historians.
Learning outcomes
The primary focus in the development of Czech and Czechoslovak historiography, the relationship to the development of European and World historiography, the orientation of research in key historical topics, independent study of Czech historiographical production, thought and reflection in historiography, an overview of the work of leading historians.
Syllabus
 • 1. Historiography of the Czech lands in the 14th century, Hussite historiography, historiography the Jagiellonian and Podebradsky time
  2.Historiography from 1526 to 18th century
  3. Enlightenment historiography
  4. Historiography first half of the 19th century (F. Palacky and contemporaries)
  5. Historiography in the second half of the 19th century, German historiography in the Czech lands
  6. Positivism (J. Goll and contemporaries; dispute about the meaning of Czech history, regional historiography)
  7. Czechoslovak historiography (1918-1938)
  8. Czech historiography 1939-1945 and 1945-1948
  9. Historiography 1948-1968
  10. Historiography 1969-1989
  11. Czech historiography after 1989
  12. Current problems of Czech historiography
Literature
  recommended literature
 • Koldinská, M. - Maťa, P. (edd.). Adam mladší z Valdštejna, Deník rudolfínského dvořana. Praha 1997. info
 • Nodl, M. - Tinková, D. (edd.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007. info
 • Nodl, M. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno 2007. info
 • Třeštík, D. Komova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. info
 • Nechutová, J. Latinská literatura českého středověku do r. 1400. Praha 2000. info
 • Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha 1999. info
 • Krofta, K. O bratrském dějepisectví. Praha 1946. info
 • Bláhová, M. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie. info
 • JIROUŠEK, Bohumil. Josef Kalousek. Praha, 2018. info
 • Jiroušek, B. a kol. Proměny diskurzu české marxistické historiografie 20. století. České Budějovice, 2008. info
 • Třeštík, D. Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha, 2005. info
 • Válka, J. Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Ámos Komenský. Brno. Matice moravská: Brno, 2005. info
 • Jiroušek, B. a kol. Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice, 2005. info
 • HROCH, M. (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: SLON, 2003. info
 • Hanzal, J. Cesty české historiografie 1945-1989. Praha, 1999. info
 • Hroch, M. Na prahu národní existence: Touha a skutečnost. Praha:Mladá fronta, 1999. info
 • Kutnar, F. - Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha, 1997. info
 • Marek, J. O historismu a dějepisectví. Praha, 1992. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
Written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
* Passing the test on the basis of published circuits (written test)
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UHVD3006