UHVHCOBP07 History of communication and media III

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
1/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
1. Introduction (Introduction to the topic, study literature) 2. Internet and access to historical sources (use of electronic resources in research on specific examples; current state of digitization of sources) 3-4. Censorship and propaganda in the media century (Changes in censorship, propaganda and media manipulation in the 20th century; sources: political song; cartoon, anecdote) 5.-6. Visual media (sources: political and advertising poster in the 20th century; photography, match stickers as a medium of enlightenment and promotion; filumenia; coins and paper money as a medium; tuzex vouchers) 7. Film as a mass medium (Development of spectator culture and cinema in the 20th century, the effects of sound film, amateur film; sources on the history of film: posters, specialized magazines, collectibles and popularization of stars) 8. Radio and television as a form of modern communication (Development of program composition, listening and spectator culture, sources: specialized press, typology of radio and television equipment) 9.-10. Information revolution: postal traffic and sources of the 19th and 20th centuries (Modernization of postal traffic, letters as a source: postage stamps in our territory until 1945; postage stamps; development of postage stamps, postcards and postal stationery) 11. Sound recording (Gramophone industry in the 20th century, the origin of the tape recorder and the social impact of miniaturization) 12.-13. Transport and communications (Development of the road and railway network in the 20th century, shipping, sources on the history of transport: travel documents and their classification, state license plates, timetables, iconography)
Learning outcomes
The lecture will introduce selected types of modern media and sources with media communication against the background of the development of media and forms of communication in the 20th century. Emphasis will be placed on the use of a wide range of sources for historical research, especially in the field of cultural history of the 19th and 20th centuries, while attention will be focused on sources of domestic origin, with which it is most often possible to come into contact in historical research. Students will be acquainted with the historicity of these sources, social, economic and cultural contexts associated with their origin. During the course, students will also get acquainted with illustrative examples.
Syllabus
 • 1. Introduction (Introduction to the topic, study literature) 2. Internet and access to historical sources (use of electronic resources in research on specific examples; current state of digitization of sources) 3-4. Censorship and propaganda in the media century (Changes in censorship, propaganda and media manipulation in the 20th century; sources: political song; cartoon, anecdote) 5.-6. Visual media (sources: political and advertising poster in the 20th century; photography, match stickers as a medium of enlightenment and promotion; filumenia; coins and paper money as a medium; tuzex vouchers) 7. Film as a mass medium (Development of spectator culture and cinema in the 20th century, the effects of sound film, amateur film; sources on the history of film: posters, specialized magazines, collectibles and popularization of stars) 8. Radio and television as a form of modern communication (Development of program composition, listening and spectator culture, sources: specialized press, typology of radio and television equipment) 9.-10. Information revolution: postal traffic and sources of the 19th and 20th centuries (Modernization of postal traffic, letters as a source: postage stamps in our territory until 1945; postage stamps; development of postage stamps, postcards and postal stationery) 11. Sound recording (Gramophone industry in the 20th century, the origin of the tape recorder and the social impact of miniaturization) 12.-13. Transport and communications (Development of the road and railway network in the 20th century, shipping, sources on the history of transport: travel documents and their classification, state license plates, timetables, iconography)
Literature
  required literature
 • Šperk, J. Československé zápalkové nálepky 1945–1958. Praha 1981.
 • Šouša, J. – Šůla, J. Peníze v proměnách moderní doby. Praha 2006.
 • Bednařík, P. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha 2011.
 • Kurka, L. Sbíráme pohlednice. Praha 2004.
 • Gössel, G. Fonogram 2 (Výlety k počátkům historie záznamu zvuku). Praha 2006.
  recommended literature
 • Karlíček P. Napínavá doba: Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (1933–1953). Praha 2018.
 • Fronk, V. Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů. Praha 2011.
 • Ryška P. Pionýři a roboti. Čs. ilustrace a vizuální kultura 1950–1970. Praha 2016.
 • Gebauer, P. – Tekel, J. České a slovenské poštovny 1900–1950. Brno 2005.
 • Kubát, F. Monografie československých známek I. (Popřevratová doba, Hradčany). Praha 1968.
 • Ryška P. Pionýři a roboti. Čs. ilustrace a vizuální kultura 1950–1970. Praha 2016.
 • Marinov P. České poznávací značky. Historie, dnešek, budoucnost. Praha 2007.
 • Kol. autorů. Historie dopravy na území České republiky. Praha 2006.
 • Thompsonová, K. Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie. Praha 2007.
Teaching methods
lecture, examples of sources, study of literature, consultations
Assessment methods
debate on the subject matter
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UHVHCOBP07