UHVHMBP007 Basics of auxiliary historical sciences

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
Basic orientation in specific types and kinds of sources from the field of individual auxiliary historical sciences.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Lectures present a basic set of auxiliary historical sciences, their place in historiographic research, function and method of use. They recapitulate basic information about written sources and methods of historical research with an emphasis on analysis, criticism, interpretation. From the individual disciplines, attention will be paid to the group of so-called basic and source auxiliary sciences, as well as faleristics, historical geography and vexillology.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to: - work with specific types and kinds of sources from the field of individual auxiliary historical sciences.
Syllabus
 • 1. Auxiliary historical sciences - subject, goals and place in historical research. 2. - 3. Paleography, epigraphy. 4. Chronology. 5. Historical metrology. 6. - 7. Diplomacy, archeography, publishing practice. 8. Codicology. 9. Sphragistics. 10. Heraldry, genealogy. 11. Numismatics. 12. Faleristics, vexillology. 13. Historical geography.
Literature
  required literature
 • Hledíková, Z., Kašpar, J., Ebelová, I. Paleografická čítanka. 2 sv., Praha 2000. info
 • Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988, 1992, 1997, 2002. Praha, 2006. info
  recommended literature
 • Pátková, H. Česká středověká paleografie. České Budějovice 2008. info
 • Petráň, J. Český znak. Praha 1970. info
 • Petráň, Z. - Radoměrský, P. Encyklopedie české numismatiky. Praha 1996. info
 • Bláhová, M. Historická chtronologie. Praha 2001. info
 • Vorel, T. Od pražského groše ke koruně české. Praha 2000. info
 • KREJČÍK, Tomáš. Pečeť v kultuře středověku. Ostrava 1998. info
 • Friedrich, G. Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1997. info
 • Hlaváček, I. Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978, 1992. info
 • KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš. Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987. info
 • Sejbal, J. Základy peněžního vývoje. Brno 1997. info
 • Selešnikov, S. I. Člověk a čas. Dějiny kalendáře a chronologie. Praha 1974.
 • Schwarzenberg, K. Heraldika. Praha, 2007. info
 • SEMOTANOVÁ, E. Historická geografie českých zemí. Praha: Historický ústav AVČR, 1998. info
  not specified
 • Korbelářová, I. Didaktická exempla k pomocným vědám historickým. Opava 2016.
 • Korbelářová, I. Pomocné vědy historické a kulturní dědictví. Opava 2015.
Teaching methods
Lecturing; analysis, critique and interpretation of historical sources.
Assessment methods
Written test.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
Written test focused on theoretical and practical knowledge, incl. complex processing of a short text (transcription, decryption of abbreviations, especially chronological, metrological and numismatic content, dating, processing of abstract), description of the coat of arms, seal, currency, etc. Knowledge of editions on the history of the Czech lands and the history of Central Europe.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UHVHMBP007