UHVHMBP026 Recent history I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The lecture course provides basic knowledge of world developments after 1938. It focuses on the causes of the Second World War and the basic development trends after 1945. The development of international relations in a bipolar world until 1990, the Cold War, economic and social changes after 1945, issues of European integration. The content of the course is indicated in the theses of individual lectures. Selected topics are further developed by a seminar on recent history.
Learning outcomes
The lecture course provides basic knowledge of world developments after 1938. It focuses on the causes of the Second World War and the basic development trends after 1945. The development of international relations in a bipolar world until 1990, the Cold War, economic and social changes after 1945, issues of European integration. The content of the course is indicated in the theses of individual lectures. Selected topics are further developed by a seminar on recent history.
Syllabus
 • 1. Objective of the course, sources and literature. 2. Causes of the Second World War and the formation of warring blocs. 3. The Holocaust and its anchoring in history; occupation regimes in Europe 4. The struggle for the post-war world order (1943-1945) 5. The beginnings of the Cold War (1945-1947) 6. The "Hot" Cold War (1948-1953) 7. "Melting" and "Ice" in International Relations (1953-1959) 8. The restless "sixties" 9. The last two decades of the Cold War 10. Post-war world and the threat of nuclear conflict 11. Integration process in Western Europe 12. Formation and changes of the Soviet bloc 13. Principles of post-war world economy
Literature
  required literature
 • DURMAN, K. Popely ještě žhavé. Velká politika 1938 - 1991 I. Praha: Karolinum, 2004. info
 • DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství. Praha, 2009. info
 • LUŇÁK, P. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997. info
 • NÁLEVKA, V. Světová politika ve 20. století I., II. Praha 2000. info
 • SNYDER Timothy. Černá zem. Holocaust - Historie a varování. Praha, 2015. info
 • VYKOUKAL, Jiří - LITERA, Bohuslav - TEJCHMAN, Miroslav. Východ : Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000. info
  recommended literature
 • Bellamy, Chris. Absolutní válka. Praha, 2011. info
 • BERGHE, Y. Vanden. Velké nedorozumění. Dějiny studené války (1917-1990). Praha 1996. info
 • BREITMAN, R. Architekt "konečného řešení" (Himmler a vyvraždění evropských Židů). Praha, Argo 2004. info
 • Brooker, Ch Skryté dějiny evropské integrace od roku 1918 do současnosti. Brno 2006.
 • Browning, Ch. R. Obyčejní muži. Praha 2002.
 • DURMAN, K. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha, Karolinum, 1998. info
 • EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad. Praha, 2015. info
 • Eichler, J. Od Sarajeva po Hirošimu. Praha 2014.
 • JOHNSON, P. Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-07-3. info
 • LOWE Keith. Zdivočelý kontinent. Evropa po druhé světové válce. Praha, 2015. info
 • NÁLEVKA, V. Druhá světová válka. Praha: Triton, 2003. info
 • PLECHANOVÁ, B. a FIDLER, J. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a po, 1997. ISBN 80-85241-79-X. info
 • ROSEMAN, M. Setkání ve vile u jezera: Konference ve Wannsee a konečné řešení židovské otázky. Praha: Dokořán, 2003. info
 • Skřivan, A. Japonská válka 1931-1945. Praha 1997.
  not specified
 • SNYDER, T. Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha, 2013. info
Teaching methods
Lecture, discussion of the lecture, study of compulsory literature, consultations.
Assessment methods
Written exam. Attendance at seminars (75%), active approach.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/UHVHMBP026