UHVHMBP030 Modern history II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 10:35–12:10 M10
 • Timetable of Seminar Groups:
UHVHMBP030/A: Tue 9:45–10:30 M10, M. Pelc
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Lecture course includes an explanation of Czech history from the 1780s to the 1930s. Attention will be paid to the formation of modern Czech society in the 19. century in the context of the development of Czech-German relationship in the Czech lands and the Habsburg monarchy. Problem areas focus on the issues of the pre-March period, the 1848 revolution, the Czech constitutional program, the liberalization and democratization of society, the formation of modern political parties, the nationalization of society in the 1880s, economic and cultural development of the Czech lands within the Habsburg monarchy. Subsequently, attention is paid to the origin and development of the Czechoslovak state in the years 1918-1938. The main problems of political, national and economic development, foreign policy orientation, national problems, political system, causes of the Munich treaty are monitored. Lectures are designed to require a more detailed study of the literature. The lectures are further developed by a seminar on the given issue.
Learning outcomes
Advanced knowledge of the period
Syllabus
 • 1. Introduction to the issue. 2. The pre-March period and the formation of modern Czech society. 3. Revolution 1848/49 and the Czech lands. 4. Restoration of constitutionality and Czech politics 1861-1879. 5. Czech politics 1879-1914. 6. Czech political elites of the 19th century. 7. National development in the Habsburg monarchy. 8. Economic and cultural development in the Czech lands in the 19th century. 9. The Birth of Czechoslovakia. 10. Political system of Czechoslovakia. 11. National problems in the interwar Czechoslovakia. 12. Foreign policy of the Czechoslovak Republic. 13. Munich treaty and its causes.
Literature
  required literature
 • Hlavačka, M. a kol. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Praha, 2014. info
 • Kárník, Z. České země v éře První republiky. Díl I. II. III. Praha, 2000. info
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české, XIII., 1918-1929, XIV., 1929-1938. Praha 2000, 2002.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české, XI. 1792-1860. Praha-Litomyšl 2013.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české, XIIa, 1860-1890, XIIb, 1890-1918. Praha-Litomyšl 2012, 2013.
 • Pánek, J. – Tůma, O. a kol. Dějiny českých zemí. Praha 2018.
  recommended literature
 • Cerman, I. (ed). Habsburkové 1749-1918. Vznik občanské společnosti. Praha 2016.
 • Čornejová, I. – Rak, J. – Vlnas, V. Habsburkové v českých zemích. Ve stínu tvých křídel. Praha 2012.
 • Doubek, V. Česká politika a Rusko (1848-1914). Praha 2004.
 • Dejmek, J. Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Praha, 2008. info
 • Doubek, V. – Hladký, L. – Vlček, R. T. G. Masaryk a Slované. Praha 2014.
 • Hlavačka, M. Zlatý věk české samosprávy. Libri, Praha, 2006. info
 • Hroch, M. Pohledy na národ a nacionalismu. Praha, 2003. info
 • Hroch, M. Národy nejsou dílem náhody. Praha, 2003. info
 • Jindra, Z. – Jakubec, I. a kol. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha 2015.
 • Kořalka, J.l. František Palacký. Praha, 1998. info
 • Kořalka, J. Češi v habsburské monarchii a v Evropě 1815-1918. Praha, 1996. info
 • Křen, J. Dvě století Evropy. Praha, 2005. info
 • Lacina, V. Zlatá léta československého hospodářství (1918-1929). Praha 2000.
 • Lustigová, M. Karel Kramář. První československý premiér. Praha, 2007. info
 • Malíř, J.-Marek, P. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. I. díl. Brno, 2005. info
 • -. Poslední staročech. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha 2017. 2017. info
  not specified
 • Štaif Jiří: Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770-1918). Praha 2020.
Teaching methods
frontal teaching, discussion
Assessment methods
Written exam. Attendance at seminars (75%), active approach.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UHVHMBP030