UHVHMBP036 History of antiquity II - Greek and Roman civilisation

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Mon 16:25–17:10 M10
 • Timetable of Seminar Groups:
UHVHMBP036/A: Mon 17:15–18:00 M10, K. Vymětalová
Prerequisites
TYP_STUDIA ( B )
Basic knowledge of the history and the cultural development of ancient Greece and Rome.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject History of Antiquity is to provide students with basic knowledge of political history of Greece and Rome, i.e. time of antiquity. Particular lectures and their topics are a lead to deeper independent studies of literature. It focuses on e.g. realizing reciprocial penetrating and influencing the world of Greek poleis and the Roman Empire, on perceiving what linked and separated them. Attention is also paid to the features of the antique society which influenced next development of the mankind.
Learning outcomes
Based on the study of scientific literature and lectures, the student is able to navigate the history of ancient Greece and Rome, determine the causes and consequences of their development, learn about the origins of Christianity and understand the cultural legacy of Greco-Roman civilization for the history of European culture.
Syllabus
 • 1. Minoan and Mycenaean culture. Dark period.
  2. Characteristic of the polis. The great Greek colonization
  3. Sparta-specifics of development of State, the social structure of society.
  4. Path of Athens to democracy. The specifics of the development of the Athenian polis.
  5. Greece-Persian war. The Summit period Pericles of Athens-democracy, culture and the arts flourish.
  6. Peloponnesian War-causes of conflict. The struggle for hegemony in Greece (Sparta, Thebes, Athens). The rise of Macedonia, Alexander the Great, the Hellenistic East.
  7. Mysterious Etruscans-the creators of the first civilization in Italy. The origins of Rome.
  8. The early Roman Republic. Characteristics of the Republican establishment (the Senate, the authorities, the people's Assembly).
  9. The Expansion of Rome into the Mediterranean. The three Punic Wars, the consequences of the wars on the internal political scene in Rome. The emergence of the province-territory of the Roman Empire
  10. Period of crisis of the Roman Republic, civil war (Marius and Sulla, Caesar and Pompey, and Octavian and Marcus Antonius).
  11. The Duchies-the path to power of Octavian. A comparison of the Principate, its basic characters and comparation with the Republic and dominate.. Relations with Germans. The causes of the crisis. The beginnings of Christianity.
  12 Dominate-causes of the crisis of the Roman Empire. The Government of the emperor Domitian and his reforms.Migration of Nations. Fate and the demise of the Empire, the consequences.
Literature
  required literature
 • Bleicken, Jochen. Athénská demokracie. Praha 2002. info
 • Keller, Werner. Etruskové. Praha 1974. info
 • Oliva, Pavel. Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka. Praha 2000. info
 • Zamarovský, Vojtěch. Řecký zázrak. Praha 1972. info
 • Oliva, Pavel. Zrození evropské civilizace. Praha 2003. info
 • Paul Cartledge. Sparta. Praha, 2012. ISBN 978-80-200-2079-6. info
  recommended literature
 • Cartledge, Paul. Alexandr Veliký. Praha 2007. info
 • Bondy, Egon. Antická filosofie. 3. Praha 1994. info
 • Dostálová, Růžena - Hošek, Ladislav. Antická mystéria. Praha 1997. info
 • de Coulanges, Fustel. Antická obec. Praha 1998. info
 • Bouzek, Jan - Hošek, Ladislav. Antické Černomoří. Praha 1978. info
 • Nováková, Julie. Antika v dokumentech. I. Řecko. Praha 1959. info
 • Nováková, Julie. Antika v dokumentech. II. Řím. Praha 1961. info
 • Lisový, Igor. Antiquitas. Výbor textů z dějin a kultury antického starověku. České Budějovice 2007. info
 • Eck, Werner. Augustus a jeho doba. Praha 2004. info
 • Burian, Jan. C. I. Caesar. Praha 1963. info
 • Canfora, Luciano. C. J. Caesar. Praha 2007. info
 • Machovec, Dušan. Dějiny antické filosofie. Praha 1993. info
 • Grant, M. Dějiny antického Říma. Praha 1999. info
 • Zamarovský, Vojtěch. Dějiny psané Římem. Praha 1967. info
 • Canfora, Luciano. Dějiny řecké literatury. Praha 2001. info
 • Conti, G. B. Dějiny římské literatury. Praha 2003. info
 • Oliva, Pavel. Demosthenés. Praha 2008. info
 • Fischer, Thomas. Die rőmischen Provinzen. Stuttgart 2001. info
 • Grant, M. Dvanáct Cézarů. Praha 1998. info
 • Encyklopedie antiky. Praha 1974. info
 • Neškudla, Bořek. Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Praha 2004. info
 • Marek, V.-Oliva, P.-Charvát, P. Encyklopedie dějin starověku. Praha 2008. info
 • Bouzek, Jan. Etruskové - jiní než všechny ostatní národy. Praha 2003. info
 • Barker, Graene - Rasmusen, Tom. Etruskové. Praha 2005. info
 • Canfora, Luciano. Gaius Iulius Caesar. Praha 2007. info
 • Burian, Jan. Hannibal. Praha 1967. info
 • Skřejpek, Michal. Ius et religio. Právo a náboženství ve starověkém Římě. Praha 1999. info
 • Grant, Michael. Klasické Řecko. Praha 1999. info
 • Clauss, Manfred. Konstantin Veliký. Praha 2005. info
 • Markschies, Christoph. Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství. Praha 2005. info
 • Turran, Robert. Mithra a mithraismus. Praha 2004. info
 • Rűpke, Jőrg. Náboženství Římanů. Praha 2007. info
 • Zangger, Eberhard. Nový boj o Tróju. Praha 1995. info
 • Vidman, Ladislav. Od Olympu k Panteonu. Praha 1986. info
 • Vidman, Ladislav. Od Olympu k Pantheonu. Praha 1997. info
 • Grant, M. Pád římské říše. Praha 1997. info
 • Bouzek, Jan - Ondřejová, Iva. Periklovo Řecko. Praha 1989. info
 • Maggi, S.-Trosová, C. Poklady starověkého Řecka. Praha 2005. info
 • Češka, Josef. Poslední století starověku. Brno 1987. info
 • Pokorný, Petr. Řecké dědictví v Orientu. Praha 1993. info
 • Stehlíková, Eva. Řecké divadlo. Praha 1988. info
 • Graves, Robert. Řecké mýty. I., II. Praha 1982. info
 • Burnová, Lucilla. Řecké mýty. Praha 2006. info
 • Oliva, Pavel. Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha 1995. info
 • Buttinová, Anne-Marie. Řecko. Praha 2002. info
 • Vernant, Jean-Pierre. Řecký člověk a jeho svět. Praha 2005. info
 • Penrose, Jane. Řím a jeho nepřátelé. Praha 2008. info
 • Goodman, Martin. Řím a Jeruzalém. Praha 2007. info
 • Burian, Jan. Řím. Světla a stíny antického velkoměsta. Praha 1970. info
 • Lisový, Igor. Řím věčný a okouzlující. Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. I., II. Ostrava 2006. info
 • Robert, Jean-Noel. Řím. 753 př.n.l. až 476 n.l. Praha 2001. info
 • Kepartová, Jana. Římané a Evropa. Praha 2005. info
 • Wolters, Reinhard. Římané v Germánii. Praha 2002. info
 • Stehlíková, Eva. Římské divadlo. Praha 1993. info
 • Burian, Jan. Římské impérium. Praha 1994. info
 • Gardnerová, Jane. Římské mýty. Praha 2006. info
 • Bouzek, Jan. Římské provincie a Limes Romanus ve střední Evropě. Praha 1990. info
 • Češka, Josef. Římský dominát. Brno 1986. info
 • Češka, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století. Brno 1983. info
 • Grant, M. Římští císařové. Praha 2002. info
 • Slovník antické kultury. Praha 1974. info
 • Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha 1993. info
 • Oliva, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Praha 1971. info
 • Pressová, Ludwika. Stará Kréta. Praha 1978. info
 • Geiss, Heinz. Starověký Knóssos. Praha 1985. info
 • Bednaříková, Jarmila. Stěhování národů. Praha 2003. info
 • Oliva, Pavel. Svět helénismu. Praha 2001. info
 • Swiderková, Anna. Tváře helénistického světa. Praha 1983. info
 • Dahlheim, Werner. U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma. Praha 2006. info
 • Gibbon, Edward. Úpadek a pád římské říše. Praha 2005. info
 • Lisový, Igor. Ve stínu Olympu. České Budějovice 1999. info
 • Lisový, Igor. Věčné město bohyně Athény. Praha 2005. info
 • Burian, Jan. Zánik antiky. Praha 1972. info
 • Hošek, Rostislav. Země bohů a lidí. Praha 1972. info
 • Grant, Michael. Zrození Řecka. Praha 2002. info
 • Flaceliere, R. Život v době Periklově, Praha 1981. info
 • Jan Bouzek. Vznik Evropy. Praha, 2013. info
 • Mary Boatwright. Dějiny římské říše od nejranějších časů po Konstantina Velikého. Praha, 2012. info
 • Lesley a Roy Adkins. Starověké Řecko. Praha, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. info
  not specified
 • Badel, Christoph. Atlas římské říše. Praha 2020.
 • Komoróczy, B. - Vlach, Marek. Příběhy civilizace a barbarství. Brno 2019.
 • Richer, Nicolas. Atlas klasického Řecka. Praha 2020
Teaching methods
Lectures, reading of recommended literature
Assessment methods
Oral examination
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UHVHMBP036