UHVM0046 Museum and Gallery Presentation I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UHVM0046/A: No timetable has been entered into IS. M. Hochel
Prerequisites (in Czech)
! UHMM0046 Optional Lecture in History of
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the seminar is to acquaint students with the specifics of museum and gallery presentation in comparison with the presentation standards of country houses and their development. The seminar will clarify the regularities of the composition of museum presentation forms in relation to country house interior installations and with regard to current trends. Attention is focused on the definition of a interior installation in relation to a museum and gallery presentation, their comparison, differentiation and mutual combinations (a country house interior installation authentic, artificial or indicative, with museum and gallery elements). The teaching method is based mainly on practical examples of selected memory institutions - museums, galleries and country houses in the Czech Republic.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to:
- explain the specifics of various forms of presentation - museum and gallery exhibitions and expositions, country houses interior installations;
- describe the procedure for creating an exhibition or exposition in a museum or gallery, or interior installation on a sightseeing tour of a country house;
- critically evaluate already realized expositions and exhibitions in museums and galleries, interior installations on sightseeing tour of country houses;
- apply the acquired knowledge in practice.
Syllabus
 • 1. Museums, galleries, installed objects - introduction. 2. Country houses as a historical source. 3. Country houses and their access to the public from the beginning of the 19th century to the Second World War. 4. Country houses and their access to the public from the post-war period to the present. 5. Typology of Installed Monuments I - castle and chateau (country houses). 6. Typology of Installed Monuments II - villa, memorial room and buildings of folk architecture. 7. Typology of Installed Monuments III - church, monastery and hospital. 8. Historical environment versus exhibitions of contemporary art. 9. Country house interior installation and museum presentation. 10. Country house interior installation and gallery presentation. 11. Typology of a country house interior installation. 12. Specialized exhibition projects on monuments. 13. Specifics of presentation of installed country houses.
Literature
  required literature
 • Beneš, J.:. Muzejní prezentace. Praha, 1981. info
 • Dolák, Jan. Muzeum a prezentace. Bratislava, 2015. info
 • Beneš, J.:. Základy muzeologie. Opava, 1997. info
 • Kolektiv. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Odborné a metodické publikace, sv. 40. Praha: Národní památkový ústav, 2011. info
 • Křížová, K. Šlechtický interiér 19. století v dobových zobrazeních ze zámeckých sbírek. Praha 1993.
 • Lukášová, E. Zámecké interiéry: pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století. Praha 2015.
 • Kolektiv. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách. Odborné a metodické publikace, sv. 44. Praha: Národní památkový ústav, 2014.
  recommended literature
 • Anděl, L. (ed.). Muzea a památková péče: sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference. Havlíčkův Brod 2013.
 • Buriánková, M. - Komárková, A. - Šebek, F. Úvod do muzejní praxe. Asociace muzeí a galerií ČR, 2010. info
 • Hlobil, I. Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha, 2008. info
 • Kesner, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Argo a Národní galerie v Praze, Praha, 2000. info
 • Muzejní výstavní tvorba: sborník přednášek ze semináře 26.-27.6.2007. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2008. info
 • Lukášová, E. Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů. Praha 2011.
 • Štěpánek, Pavel. Obrysy muzeologie pro historiky umění. Olomouc, 2002. info
 • Uhlíková, K. Národní kulturní komise 1947-1951. Praha 2004.
 • Uhlíková, K. – Jelínková Homolová, D. – Císařová, J. – Uhlík, J. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Praha 2017.
 • Waidacher, F. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava, 1999. info
 • Knapík, J. - Šopák, P. - Váhala, D. - Olšovský, J. Vademecum muzeologie. Opava 2012.
 • Dolák, J. Jak vystavovat archeologii. Metodika k tvorbě archeologických expozic. Brno 2018.
 • Šopák, P. a kol. Muzea Českého Slezska. Slovníková příručka. Opava 2014.
 • Pachmanová, M. (ed.). Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. Praha 2018.
 • Dolák, J. Muzea pěti kontinentů. Brno 2020.
  not specified
 • Asociace muzeí a galerií ČR, https://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni
 • Zprávy památkové péče. Praha: Státní nakladatelství / Národní památkový ústav, 1937–dosud, ISSN 1210-5538, https://zpp.npu.cz/index
 • Národní památkový ústav, https://www.npu.cz/cs
 • Sbírky a muzea, Ministerstvo kultury ČR, https://www.mkcr.cz/sbirky-a-muzea-21.html
 • Museologica Brunensia: vědecký recenzovaný muzeologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2012–dosud, ISSN 1805-4722 (print) / 2464-5362 (online), https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/museologica-brunensia
 • Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, Praha: Národní muzeum, 1963–dosud, ISSN 1803-0386, http://emuzeum.cz/muzeum
 • Věstník AMG. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 1991–dosud, ISSN 1213-2152 (Print); ISSN 2464-7837 (Online), https://www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg
Teaching methods
seminar
Assessment methods
Written test, attendance at seminar (75%), PowerPoint presentation, active approach.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UHVM0046