UBK0146P Another Slavic Language - Polish 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2009
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
PhDr. Věra Křenovská
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Navazuje na 0045P. Na seminářích se studenti seznámí se základní gramatickou stránkou polštiny, včetně praktických dovedností. Výuka má lektorský charakter, menší důraz je kladen na komparaci s ostatními slovanskými jazyky.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2008, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2009, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2009/UBK0146P