UHVM0080 Institutional Museology II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2013
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Věra Tomolová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Věra Tomolová
Institute of Historical Sciences – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Základní funkce muzea - selekce, tezaurace a presentace - aplikace na existenci muzea jako instituce - jejich důležitost, jejich vzájemné propojení, vliv na společnost - historický kontext - aktuální stav , důležitost základního poslání muzea, muzeum a město, muzeum a region - ekonomické a společenské vazby : podpora vzdělanostní ekonomiky, turismu a informačních technologií
Syllabus (in Czech)
  • 1. Muzejní sbírky - management muzejních sbírek a využití této metody v řízení muzea , význam pro strategické plánování v muzeu. Architektura muzejních budov - vliv muzejnictví na rozvoj architektury - budova-symbol, příklady ze světové a české architektury . Muzejní management - důležitá součást fungování muzea v dnešní společnosti, vnitřní a vnější organizace práce v muzeu , význam služeb veřejnosti ( obecně i konkrétně)
    2. Financování muzeí, vztah muzea a veřejných rozpočtů, význam muzea jako instituce, příklady konkrétní - kulturní projekty, významná světová a česká muzea, legislativa. Vzdělanostní ekonomika, úloha muzeí v ekonomickém procesu společnosti - význam muzeí pro vzdělanostní ekonomiku a turistický průmysl. Informační technologie - typy a možnosti využití v praktické muzeologii. Konkrétní příklady - uplatnění v selekci, tezauraci a prezentaci.
    3. Seznámení s dokumentačními centry, www.stránkami významných světových muzeologických center ( ICOM a jeho odborné mezinárodní komise,e-museum.cz). Vztah mezi muzeologií a příbuznými obory ( památková péče, archivnictví, knihovnictví, ochrana životního prostředí. Muzejní selekce - metody a přístupy , praktické zkušenosti. Muzejní tezaurace -tvorba tezauru sbírkového fondu v návaznosti na profilaci muzeí. Muzejní prezentace - formy a metody vztahu muzea a veřejnosti. Muzeografie - metody,České muzejnictví v kontextu se světem - aktuální stav, problémy, perspektiva.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2013, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2013/UHVM0080