UHVHMBP048 Selected chapters from the history of the early modern period II.

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UHVHMBP048/A: Thu 9:45–11:20 M5, I. Zmeták
Prerequisites
TYP_STUDIA ( B )
Designed for 2nd and 3rd year students.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the seminar is to overcome the limits of the conventional division of the past in the streams of Czech and general history. The course should strengthen the perception of both streams as intertwined and inseparable. The attention will be paid for instance to grand tours and diplomatic journeys, pilgrimages, academic peregrinations, foreign perception of Central Europe etc.
Learning outcomes
The aim of the seminar is to overcome the limits of the conventional division of the past in the streams of Czech and general history. The course should strengthen the perception of both streams as intertwined and inseparable. The attention will be paid for instance to grand tours and diplomatic journeys, pilgrimages, academic peregrinations, foreign perception of Central Europe etc.
Syllabus
 • 1. Introduction 2. Types of travel sources and approaches to travel research 3. Travelogues at the beginning of the early modern period 4. Knight novels and travel 5. Renaissance travel literature 6. Travelogues of the 16th century 7. Pilgrimage 8. Paths of missionaries and travelogues of clergy 9. "grand tour" and nobles on the road 10. Travel literature of the 17th century 11. Encyclopedists and discoverers 12. Enlightenment on the road 13. Final test
Literature
  recommended literature
 • Storchová, L. Ars apodemica. Umění uchopit a popsat "cizí" kraje. Ďas 25, 2003, č. 4, s. 10-12. info
 • Klusáková, L. Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima. Praha 2003. info
 • Bobková, L. - Neudertová, M. (edd.). Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí n. L. 1995. info
 • Hojda, Z. - Vlnas, V. (edd.). Cesty a cestovatelé v raném novověku (katalog k výstavě). Litoměřice - Praha 1994. info
 • Binková, S. - Polišenský, J. (edd.). Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století. Praha 1989. info
 • Hojda, Z. Český Merkur, Barokní Čechie na cestách. In: VLNAS, V. (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha 2001, s. 147-162. info
 • Pánek, J. Čeští cestovatelé v renesanční Evropě (Cestování jako činitel politické a kulturní integrace). ČČH 88, 1990, s. 641-660. info
 • Kroupa, J. Kroupa, J.: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2006. info
 • Kubeš, J. (ed.). Kryštof Václav z Nostic. Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705. Praha 2004. info
 • Storchová, L. (ed.). Mezi houfy lotrův se pustiti... České cestopisy o Egyptě 15. - 17. století. Praha 2005. info
 • Barša, P. Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25. info
 • Stannek, A. Telemach´s Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 2001. info
 • Fučíková, E. (ed.). Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze. Praha 1992. info
 • Himl, P. Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007. info
 • Mączak, A. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI. i XVII wieku. Warszawa 1978 (anglická verze: Travel in Early Modern Europe, Oxford 1995). info
Teaching methods
The course will consist of lectures, seminars and visits to exhibitions and museums - it is expected that students will actively participate in all forms of teaching, as well as independent study of compulsory and recommended literature. The seminars will be supplemented by documentary material (photographs, pictorial material, video recordings, a visit to the current museum exhibition ...)
Assessment methods
The condition for granting credits is active participation in the course, independent processing and presentation of selected topics at the seminar and passing the knowledge test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UHVHMBP048