UBKCJLBK56 Underground Culture

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
Ability of basic orientation in historical and cultural contexts after 1945.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the phenomena of underground and unofficial culture after 1945 and after 1968.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to: - interpret the main texts of the Czech literary underground - recognize the specifics of Czech underground culture - describe the main changes in Czech unofficial literature.
Syllabus
 • 1. Basic terms, methodological approaches and difficulties 2. Chronology, periodization and underground waves 3. Predecessors I. Skupina 42 4. Predecessors II. Surrealism 5. Midnight Edition (Edice Půlnoc) 6. Method of total realism 7. Embarrassing poetry (Ivo Vodseďálek and Egon Bondy) 8. The underground generation born in the 1960s I. 9. The underground generation born in the 1960s II. (selected authors) 10. Egon Bondy I. - poetry 11. Egon Bondy II. - prose (philosophy) 12. Ivan Martin "Magor" Jirous 13. The youngest generation of the underground
Literature
  required literature
 • MACHOVEC, M. (ed.) Pohledy zevnitř. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.
 • PILAŘ, M. Underground. Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno: Host, 1999.
 • JANOUŠEK, P. et al Dějiny české literatury 1945-1989. IV. Svazek 1969-1989. Praha: Academia, 2008.
 • KUDRNA, L. (ed.) Reflexe undergroundu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.
 • Alan, Josef a kol. Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2001. info
  recommended literature
 • FIDELIUS, P. Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 2016.
 • MACHOVEC, M. (ed.) „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.
 • JIROUS, I. M. Magorův zápisník. Praha: Torst, 1997.
 • TUREČEK, D. Fikční svět lyriky J. H. Krchovského, Česká literatura, 2006, č. 2-3, s. 315-322.
 • MAINX, O. Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho. Ostrava: Protimluv, 2007.
 • ŠVEHLA, M. Magor a jeho doba. Život Ivana M. Jirouse. Praha: Torst, 2017.
 • MAINX, Oskar. Zmrtvýchvstání v antickém háji (Resurrection in Ancient Grove). In Petr Kužel. Myšlení a tvorba Egona Bondyho. 1st ed. Praha: Filosofia, 2018. p. 409-424. ISBN 978-80-7007-525-8. info
Teaching methods
Lectures, discussions, home reading.
Assessment methods
Continuous home preparation (reading); final seminar work, essay.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4p+4s/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2022/UBKCJLBK56