ARTAVTBP36 Script editing seminar II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Novosad (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Martin Novosad
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTBP36/A: No timetable has been entered into IS. M. Novosad
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Praktické seznámení s dramaturgií – s primárními elementy, strukturou a pravidly stavby filmového díla, včetně dramaturgicko-stavebních specifik jednotlivých filmových žánrů, a srovnání typových vymezení příběhu, jak je praktikují zejména americká a evropské kinematografie. Kromě úvah nad myšlenkou, tématem, typem příběhu, konkrétním příběhem, způsobem jeho vyprávění, stylem a formou, kterými je tento příběh vyprávěn, tak aby skrze téma sděloval myšlenku, je také úkolem semináře akcentovat praktickou stránku věci – konkrétní situace, ve kterých se tvůrci ocitají, jejich způsob přemýšlení a vyplývající obsahová i formální řešení, známá nejen z dějin kinematografie, ale i z osobních zkušeností vyučujícího a zkušeností „dostupných“ autorů.

Rozbory studovaných scenáristických textů, často v několika verzích, případně už od námětu. Přednost dostanou texty aktuální, součástí výuky však budou i analýzy textů klasických. Účastníci semináře mohou předložit i vlastní práce nebo práce svých kolegů z jiných kateder.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Idea a zacílení příběhu
 • 2. Dramatická struktura
 • 3. Filmová postava a její typy
 • 4. Dialogy a vizuální gramatika
 • 5. Dynamika vyprávění a tempo
 • 6. Námět, synopse a treatment
 • 7. Outline a scénosled
 • 8. Práce na scénáři a se scénářem
 • 9. Typy filmů a cílové divácké skupiny
 • 10. Filmové žánry
 • 11. Adaptace
 • 12. Dramaturgický rozbor filmového díla
 • 13. Smysl a poslání filmové a televizní dramaturgie
Literature
  required literature
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha, 2007. info
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. info
  recommended literature
 • FOSTER, T., C. Jak číst film. Brno: Host, 2017.
 • NOVOTNÝ, D, J. Budování příběhu. Praha: Karolinum, 2007.
 • BOORSTIN, J. Tajemství filmové řeči. Praha: Universum, 1989.
 • MATHAUSOVÁ, M. 12 pádů scenáristiky. Praha: FAMU, 1990.
 • WAJDA A. Moje filmy. Olomouc: Votobia, 1996. info
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
 • Rozhovory Hitchcock ? Truffaut. Praha, 1987. info
 • KERR, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, filmové ukázky, analýza
Assessment methods (in Czech)
analýza zadaného scénáře – minimálně 3 normativní strany textu
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/ARTAVTBP36