ARTAVTBP36 Script editing seminar II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Novosad (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Martin Novosad
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTBP36/A: each even Wednesday 15:35–18:55 D1, M. Novosad
Prerequisites (in Czech)
FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Praktické seznámení s dramaturgií – s primárními elementy, strukturou a pravidly stavby filmového díla, včetně dramaturgicko-stavebních specifik jednotlivých filmových žánrů, a srovnání typových vymezení příběhu, jak je praktikují zejména americká a evropské kinematografie. Kromě úvah nad myšlenkou, tématem, typem příběhu, konkrétním příběhem, způsobem jeho vyprávění, stylem a formou, kterými je tento příběh vyprávěn, tak aby skrze téma sděloval myšlenku, je také úkolem semináře akcentovat praktickou stránku věci – konkrétní situace, ve kterých se tvůrci ocitají, jejich způsob přemýšlení a vyplývající obsahová i formální řešení, známá nejen z dějin kinematografie, ale i z osobních zkušeností vyučujícího a zkušeností „dostupných“ autorů.

Rozbory studovaných scenáristických textů, často v několika verzích, případně už od námětu. Přednost dostanou texty aktuální, součástí výuky však budou i analýzy textů klasických. Účastníci semináře mohou předložit i vlastní práce nebo práce svých kolegů z jiných kateder.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Idea a zacílení příběhu
 • 2. Dramatická struktura
 • 3. Filmová postava a její typy
 • 4. Dialogy a vizuální gramatika
 • 5. Dynamika vyprávění a tempo
 • 6. Námět, synopse a treatment
 • 7. Outline a scénosled
 • 8. Práce na scénáři a se scénářem
 • 9. Typy filmů a cílové divácké skupiny
 • 10. Filmové žánry
 • 11. Adaptace
 • 12. Dramaturgický rozbor filmového díla
 • 13. Smysl a poslání filmové a televizní dramaturgie
Literature
  required literature
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha, 2007. info
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. info
  recommended literature
 • FOSTER, T., C. Jak číst film. Brno: Host, 2017.
 • NOVOTNÝ, D, J. Budování příběhu. Praha: Karolinum, 2007.
 • MATHAUSOVÁ, M. 12 pádů scenáristiky. Praha: FAMU, 1990.
 • BOORSTIN, J. Tajemství filmové řeči. Praha: Universum, 1989.
 • WAJDA A. Moje filmy. Olomouc: Votobia, 1996. info
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
 • Rozhovory Hitchcock ? Truffaut. Praha, 1987. info
 • KERR, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, filmové ukázky, analýza
Assessment methods (in Czech)
analýza zadaného scénáře – minimálně 3 normativní strany textu
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARTAVTBP36