ARCHSTN040 Archeology of the medieval and modern city

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Institute of Archaeology – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 13:05–14:40 M10
 • Timetable of Seminar Groups:
ARCHSTN040/A: Tue 14:45–15:30 M10, M. Tymonová
Prerequisites
Knowledge of Czech and European political and economic history.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject will introduce the students to the process of urbanization as part of historical structural changes leading to the formation of urban settlements in the Middle Ages and the Modern Age. The origin and development of cities along with their definition, function and typology will be discussed on the basis of current findings concerning the development of floor plan layout, fortifications, parcelling, profane and sacred buildings, public spaces or communication networks. In the lecture part of the presentation, factography will be confronted with knowledge of economic, social, legal and cultural history; in the seminar, basic topics will be developed through domestic and foreign analogies.
Learning outcomes
Orientation in the issue of urban network development. Knowledge of relevant sources. Application of knowledge in archaeological practice.
Syllabus
 • 1. Archeology of historical urban settlements - terminology, study methods, sources and literature. 2. Agglomeration with pre-location settlement and the beginnings of high medieval cities. 3. Institutional city, locators and so-called failed locations. 4. Development of cities in Bohemia and Moravia - division and chronology. 5. Ground plan, fortifications, subdivision, communication and public spaces. 6. Profane development (residential, industrial, sanitary). 7. Religious buildings (churches, monasteries, hospitals, cemeteries). 8. Household equipment and living culture. 9. Organization of production, crafts and guilds. 10. Trade and exchange, distribution channels, fairs and markets. 11. Municipal Privileges and Rights. 12. City administration, structure and mentality of the population, foreigners. 13. Education, culture and entertainment (city schools and universities, inns, festivals).
Literature
  required literature
 • Hoffmann, F.: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009.
 • Piekalski, J.: Transformace měst středověké střední Evropy. Prostorová struktura, Mediaevalia archaeologica 1, 1999, 21- 42.
 • Tomas, J.: Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu (výbor studií). Litoměřice 1999.
  recommended literature
 • Kejř, J.: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998.
 • Clark, P.: European cities and towns: 400-2000. New York 2009.
 • Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). Díl 3. Města. Praha 1998.
 • Schofield, J. & Vince, A. G.: Medieval towns. Leicester 2010.
 • Piekalski, J.: Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast. Wroclaw 1999.
 • Procházka, R.: Zrod středověkého města na příkladu Brna (K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech). Mediaevalia archaeologica 2, Praha 2000, 7-158.
 • Richter, M. – Krajíc, R.: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 2, Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988, Praha–Sezimovo Ústí–Tábor 2001.
 • Dragoun, Z. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Románské domy v Praze. Praha–Litomyšl 2002.
 • Vařeka, P.: Archeologie středověkého domu I. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí, 6.–15. století. Plzeň 2004.
 • Krajíc, R.: Voda a odpady jako privátní i komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 18. století. Památky archeologické 100, 2009, 261-300.
 • Žemlička, J.: Království v pohybu: kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha 2014.
Teaching methods
Lectures and seminars.
Assessment methods
Oral or written exam, attendance at seminars (75%), active approach.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARCHSTN040