UBK01187 Comparative Literature

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky, která má motivačně propedeutickou povahu, je seznámení posluchačů s vývojem komparatistiky a s jejím současným stavem. Orientuje posluchače ve třech cílech literární komparatistiky: hodnocení literárních děl (zaměření na kritiku), odhalování genetických vztahů (zaměření na literární historii), odhalování typologických shod (studium genetické a obecně literárněvědné).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2012/UBK01187