UBKCJLBP06 Sound system and graphemics of Czech language

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each odd Tuesday 14:45–18:00 H6
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKCJLBP06/A: each odd Wednesday 14:45–18:00 H1, Z. Holub
UBKCJLBP06/B: each odd Wednesday 11:25–14:40 H1, Z. Holub
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to provide students with basic information about sound and written system of Czech. Students will learn the basics of Czech phonetics, phonology and orthography.
Learning outcomes
Students will be able: - to know the basic terminology of phonetics and phonology - to describe the Czech sound system - to describe the changes due to speech production - to use the phonetic transcription - to know and use the principles of Czech orthography
Syllabus
 • 1. Phonetics and phonology
 • 2. Prosody and suprasegment
 • 3. Syllable
 • 4. Rhythm
 • 5. Distinctive features and oppositions
 • 6. Articulaton phonetics
 • 7. Acoustic and auditive phonetics
 • 8. Orthoepy and orthography of vowels
 • 9. Orthoepy and orthography of consonants
 • 10. Assimilation and orthography of words in sentences
 • 11. Punctuation
 • 12. Orthography of capital letters
 • 13. Orthography of borrowings
Literature
  required literature
 • KRČMOVÁ, M. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava : OU, 2009. info
 • Hlavsa, Zdeněk-a kol. eds. PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU:. s Dodatkem Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha : Academia 2005n. Praha : Fortuna 1997. Praha, 2005. info
 • KROBOTOVÁ, Milena; JODASOVÁ Helena. Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Ostrava: OU, 2005. Ostrava, 2005. info
 • HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. info
  recommended literature
 • HÁLA, B. Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých. Praha: SPN, 1967. info
 • Karlík, P., Nekula, M., Z Rusínová (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2000. info
 • KRČMOVÁ, M. In Příruční mluvnice češtiny KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z., eds. Praha: 1996, 1996. info
  not specified
 • ROMPORTL, M., aj. Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. Praha: Academia, 1978. info
Teaching methods
Lectures and seminars.
Assessment methods
Credit.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/UBKCJLBP06