UBKCJLBK22 20th Century Czech Literature 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKCJLBK22/A: No timetable has been entered into IS. J. Záhora
Prerequisites
Ability to read assigned literary works in the Czech language.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the development and current form of Czech literature after 1945 in all major literary types and genres.
Learning outcomes
After graduation, the student will be able to: - determine the main parameters of literary-historical changes after 1945 - orientation in main personalities and works from the given period - interpret literary texts against the background of the literary-historical context.
Syllabus
 • 1. Characteristics of the period 1945–1968 2. Poetry 1945–1968 I 3. Poetry 1945–1968 II 4. Prose 1945–1968 I 5. Prose 1945–1968 II 6. Drama and author's theater 1945–1968 7. Characteristics of the period 1969–1989 8. Poetry 1948–1969 I 9. Poetry 1948–1969 II 10. Prose 1948–1969 I 11. Prose 1948–1969 II 12. Drama and author´s theater 1948–1969 13. Literary science (history) and literary criticism 1948–1989
Literature
  required literature
 • JANOUŠEK, P et al. Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2001−2008 (4 sv.).
 • Janoušek, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha, 2012. info
 • LEHÁR, J. - STICH, A. (ed.). Kniha textů 1: česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2005. info
  recommended literature
 • MACHALA, L. ed. Panorama české literatury. 1. díl: do roku 1989. Praha, Knižní klub, 2015.
 • TRÁVNÍČEK, J., KOŽMÍN, Z. Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Jota, 1998.
 • PŘIBÁŇ, M. Exilová periodika. Praha – Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1999.
 • Zlatá šedesátá. Radka Denemarková (ed.). Praha: ÚČL AV ČR, 2000.
 • MARTINEK, L. Česká literatura 20. století 2. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2017.
 • PŘIBÁŇ, Michal, ed. Z dějin českého myšlení o literatuře. Praha: ÚČL AVČR, 2001−2005 (4 sv.).
 • CATALANO, A. Rudá záře nad literaturou. Brno 2008. Brno, 2008. info
Teaching methods
Lecture, discussion, home reading.
Assessment methods
Continuous homework (reading), seminar work, essay, oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 8p+8s/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKCJLBK22