MTNPOF005 Quantum physics

Institute of physics in Opava
winter 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Mikuláš Gintner, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
Institute of physics in Opava
Timetable
each odd Wednesday 8:05–11:20 425
Prerequisites (in Czech)
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( N ))
Tento předmět je určen především studentům magisterského studijního programu Multimediální techniky, kteří prošli základním kurzem vysokoškolské fyziky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je rozšířit znalosti studentů v oblasti mikrosvěta a to v rozsahu potřebném pro jejich profesní zaměření.
Syllabus (in Czech)
 • Hlavní témata předmětu:
 • Historie vzniku kvantové fyziky.
 • Základní pojmy a principy kvantové fyziky.
 • Matematický aparát kvantové fyziky. Relace neurčitosti.
 • Časový vývoj kvantového systému.
 • Řešení Schrödingerovy rovnice.
 • Interpretace kvantové mechaniky.
 • Historie částicové fyziky. Klíčové objevy, experimenty a ideje.
 • Struktura a interakce částic, jejich vlastnosti a charakteristiky. Dělení částic.
 • Standardní model částicové fyziky.
 • Základy kinematiky srážek a rozpadů. Zákony zachování.
 • Urychlovače a detektory. Základní principy a typy urychlovačů a detektorů.
 • Současný stav částicové fyziky. Laboratoře a výzkumná centra, CERN.
Literature
  required literature
 • Close F. Částicová fyzika. Praha, 2008. ISBN 978-80-7363-160-4. info
 • Veltman M. Fakta a záhady ve fyzice elementárních částic. Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1500-6. info
  recommended literature
 • Veltman M. Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics. World Scientific, 2003. ISBN 9789812381491.
 • Dosch, H.G. Za hranicemi nanosvěta. Leptony, kvarky, kalibrační bosony. Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1871-7. info
 • Žáček J. Úvod do fyziky elementárních částic. Nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 9788024611099. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms winter 2020, winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fu/winter2022/MTNPOF005