MTNPPV002 Czech popular science film

Institute of physics in Opava
winter 2022
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jaromír Vašek (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jaromír Vašek
Institute of physics in Opava
Timetable of Seminar Groups
MTNPPV002/A: each odd Thursday 18:55–20:30 KINO, J. Vašek
Prerequisites (in Czech)
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( N ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je představit v širších souvislostech český populárně naučný film. Jeho historii i aktuální díla. Součástí seminářů jsou projekce děl, diskuze nad nimi a příležitostná účast autorů.
Assessment methods (in Czech)
Rozbor vybraných děl formou eseje a prokázaný přehled v odprezentovaném souboru populárně-naučných filmů.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms winter 2020, winter 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fu/winter2022/MTNPPV002