MTNPPV004 Film screenings

Institute of physics in Opava
summer 2023
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jaromír Vašek (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jaromír Vašek
Institute of physics in Opava
Timetable of Seminar Groups
MTNPPV004/01: each odd Thursday 18:05–19:40 KINO, J. Vašek
Prerequisites (in Czech)
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( N ))
Seznámení studentů s aktuálními trendy při výrobě vědeckopopulárních pořadů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Pomocí projekcí vybraných filmů a pořadů nastudovat aktuální formální a narativní postupy použité při výrobě vědeckopopulárních audiovizuálních děl. Každá projekce je lektorsky uvedena.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen určit jakým způsobem se vyrábí vědeckpopulární audiovizuální dílo. Tyto znalosti bude prakticky uplatňovat při výrobě vlastního pořadu.
Teaching methods (in Czech)
Teoretická příprava formou lektorských úvodů před každou projekcí.
Assessment methods (in Czech)
Písemná analýza tří vybraných vědeckopopulárních filmů.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms summer 2021, summer 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fu/summer2023/MTNPPV004