MTNPPV007 The nature of physical laws

Institute of physics in Opava
summer 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
Institute of physics in Opava
Prerequisites (in Czech)
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( N ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
  • Matematický popis přírody: Keplerovy zákony a Newtonův gravitační zákon.
  • Okamžité působení na dálku a idea pole.
  • Variační principy ve fyzice: Fermatův princip, de Maupertuisův princip a Hamiltonův princip.
  • Symetrie a zákony zachování: Věta E. Noetherové. Zákony zachování energie, hybnosti a momentu hybnosti.
  • Kvantová neurčitost: vlnová funkce a její pravděpodobnostní interpretace, relace neurčitosti.
  • Planckovy škály a současné meze fyzikálních zákonů: délka, čas, energie.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Min. počet studentů: 3
The course is also listed under the following terms summer 2021, summer 2022.
  • Enrolment Statistics (summer 2023, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fu/summer2023/MTNPPV007