APDMB041 Intelligent Data Processing

Institute of physics in Opava
summer 2021
Extent and Intensity
2/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Institute of physics in Opava
Prerequisites (in Czech)
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se seznámí s vybranými metodami inteligentního zpracování dat, včetně rozhodování nad těmito daty.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Zpracování zvuku a rozpoznávaní zvuku

 • 2. Markovovy skryté řetězce, aplikace v rozpoznávání hlasu

 • 3. Rozpoznávání obrazu, základní řetězec processingu

 • 4. Vybrané metody segmentace

 • 5. Analýza, detekce a klasifikace segmentů obrazu

 • 6. Detekce významných bodů v obraze

 • 7. Příklady segmentace, klasifikace a detekce významých bodů u medicínských obrazů (CT, MR, US)

 • 8. Zpracování vícerozměrných dat, PCA, redukce dimenze

 • 9. Multikriteriální rozhodování nad vícerozměrnými daty

 • 10. Expertní systémy

 • 11. Příklady analýzy dat pro enviromentální monitoring.

Literature
  required literature
 • ZELINKA, I. Evoluční výpočetní techniky, principy a aplikace. Praha, 2008. ISBN 978-80-7300-218-3.
 • NOUZA, J.: Pokročilé metody rozpoznávání řeči. 2016 [cit 2018-01-13]. Dostupné online http://itakura.ite.tul.cz/jan/PMR/.
 • MAŘÍK a kol. Umělá inteligence I, II. Praha, 2001.
 • SZELISKI, Richard. Computer Vision: Algorithms and Applications. Berlin, 2010.
 • LEVER, J., KRZYWINSKI, M., ALTMAN, N., Points of Significance . Principal component analysis, https://doi.org/10.1038/nmeth.4346.
 • DOUGHERTY, G. Digital Image Processing for Medical Applications. Oxford, 2009. ISBN 978-0521860857.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní účast na cvičeních, v rámci ústní zkoušky prokázání znalosti problematiky studijního předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms summer 2022, summer 2023.
 • Enrolment Statistics (summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fu/summer2021/APDMB041