EVSBKMDM Managerial skills in intergenerational team

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Departament of Economics and Public Administration - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Timetable
Fri 3. 3. 13:55–15:30 B206, Fri 24. 3. 13:55–15:30 B206, Fri 21. 4. 13:55–15:30 B206
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • 1. Introduction to work in an intergenerational team
 • Theory of teamwork. Intergenerational communication and conflicts. Ways of working in a team.
 • 2. Managerial skills for starting a business
 • Innate and acquired skills for business. Motives for starting a business, ethical principles of business.
 • 3. Evaluation of the idea for the project
 • Use of the CANVAS model to evaluate an idea for a business or volunteer event. Evaluation of necessary skills. Project social responsibility, benefits for social groups and society.
 • 4. Specifics of projects and its parts
 • Types of plans, creation of individual parts. Time, financial, marketing and personnel plan of project implementation.
 • 5. Evaluation of project feasibility
 • Structure of the feasibility study, use of analytical skills. Risk definition. Ways to evaluate the benefits for society and for the team.
 • 6. Ways of project presentation
 • Presentation of the project in front of a possible supporter. The main parts of the presentation. Preparation for the discussion. Description of necessary skills, art of arguing, presenting.
Literature
  required literature
 • ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Zuzana PALOVÁ and Petra KREJČÍ. Manažerské dovednosti v mezigeneračním týmu: Distanční studijní text (Managerial skills in multigenerational teams: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná, 2019. 137 pp. ISBN 978-80-7510-372-7. info
 • BELBIN, R. M. Nové obzory týmů. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-893-0. info
 • BLANCHARD, K. H., J. RIPLEY A E. PARISI-CAREW. Spolupráce začíná u vás: vytvořte si efektivně fungující obchodní tým. Praha: Knihy Omega, 2016. ISBN 978-80-7390-453-1. info
 • OSTERWALDER, A. A Y. PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2. info
  recommended literature
 • BORNSTEIN, D. AND S. DAVIS. Social entrepreneurship: what everyone needs to know. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-539633-1. info
 • JANKOVSKÝ, J. ET AL. Sociální pracovník v multidisciplinárním týmu. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. 55 pp. Sešit sociální práce; 3/2015. ISBN 978-80-7421-088-4. info
Assessment methods
Compulsory participation in seminars 60%, compulsory participation in practical discussions in seminars (20% of evaluation), semester project (30% of evaluation) and its defense (30% of evaluation), final discussion (20% of evaluation).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/EVSBKMDM