INMNPISP Information Systems Design

School of Business Administration in Karvina
Summer 2022
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Tue 22. 2. 8:55–10:30 D036, Tue 1. 3. 8:55–10:30 D036, Tue 8. 3. 8:55–10:30 D036, Tue 15. 3. 8:55–10:30 D036, Tue 22. 3. 8:55–10:30 D036, Tue 29. 3. 8:55–10:30 D036, Tue 5. 4. 8:55–10:30 D036, Tue 12. 4. 8:55–10:30 D036, Tue 19. 4. 8:05–9:40 D036, Tue 26. 4. 8:05–9:40 D036, Tue 3. 5. 8:55–10:30 D036, Tue 10. 5. 8:05–9:40 D036, Tue 17. 5. 8:55–10:30 D036
 • Timetable of Seminar Groups:
INMNPISP/01: Tue 22. 2. 10:35–11:20 D036, Tue 1. 3. 10:35–11:20 D036, Tue 8. 3. 10:35–11:20 D036, Tue 15. 3. 10:35–11:20 D036, Tue 22. 3. 10:35–11:20 D036, Tue 29. 3. 10:35–11:20 D036, Tue 5. 4. 10:35–11:20 D036, Tue 12. 4. 10:35–11:20 D036, Tue 19. 4. 9:45–10:30 D036, Tue 26. 4. 9:45–10:30 D036, Tue 3. 5. 10:35–11:20 D036, Tue 10. 5. 9:45–10:30 D036, Tue 17. 5. 10:35–11:20 D036, Z. Franěk, P. Suchánek, R. Šperka
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 17 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/17, only registered: 0/17
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to explain and exercise the principles of information systems design and implementation including main principles of team project management.
Syllabus (in Czech)
 • 1. IS/ICT v podniku
  Systém. Informační systém. Informační a komunikační technologie. Typy úloh IS/ICT. Hodnota IS/ICT v podniku. IS/ICT pro podporu řízení. Důvody realizace IS/ICT projektu. Specifika IS/ICT projektů.
  2. Modelování v přípravě projektu IS/ICT
  Podstata modelování, Role modelování. Procesní modely, modely na základě hodnotových řetězců. Obchodní vzory.
  3. Metodiky vývoje IS/ICT
  Druhy metodik vývoje IS. Strukturované a objektové metody vývoje IS.
  4. Příprava projektu IS/ICT
  Typy projektů. Studie proveditelnosti. Důvody realizace studie proveditelnosti. Plánovací proces. Etapy projektu. Zdroje pro realizaci projektu. Projektový tým. Metody řízení IS/ICT projektů.
  5. Realizace prováděcího projektu
  Prováděcí plán (Cílový koncept). Rozpis prací. Prototypování, využití agilních metodik, převod dat, školení uživatelů, náběh systému. Kritéria ekonomického a uživatelského hodnocení IS.
  6. Nástroje ICT v IS/ICT projektech
  CASE nástroje v projektování a realizaci IS. Princip CASE. Přehled nejpoužívanějších CASE nástrojů. MS Project: základní úlohy a použití. Gantt: základní úlohy a použití.
Literature
  required literature
 • VYMĚTAL, D., R. ŠPERKA a P. SUCHÁNEK. Projektování informačních systémů. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2018. info
 • DOLEŽAL, J. Projektový management - Komplexně, prakticky a podle světových standard. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2. info
 • BRUCKNER, T., J. VOŘÍŠEK a A. BUCHALCEVO. Tvorba informačních systémů - Principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6. info
  recommended literature
 • OLSON, D. Information Systems Project Management. New York: Business Expert Press, 2014. ISBN 978-1631571220. info
 • VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2. info
 • ŘEPA, V. a V. VOJTKO. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 2006. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Activity Difficulty [h]
Tvorba seminární práce 46
Přednáška 26
Seminář 13
Zkouška 40
Summary 125
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2022/INMNPISP