INMNPITE ICT Innovations

School of Business Administration in Karvina
Summer 2022
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jan Górecki, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jakub Ježíšek (lecturer)
Ing. Lukáš Macura, Ph.D. (lecturer)
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Josef Botlík (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Mon 13:05–14:40 D036, except Mon 7. 3. ; and Mon 7. 3. 8:55–10:30 D036
 • Timetable of Seminar Groups:
INMNPITE/01: Mon 14:45–15:30 D036, except Mon 7. 3. ; and Mon 7. 3. 10:35–11:20 D036, J. Botlík, R. Dolák, J. Górecki, M. Janáková, J. Ježíšek, L. Macura, K. Slaninová, P. Suchánek
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími vývojovými trendy v různých oblastech výpočetní techniky za účelem zvýšení jejich aktuálního přehledu
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vývojové trendy v oblasti HW
  Vývojové trendy v ICT. Mobilní ICT. Mini PC. Tablety. Vývoj v segmentu stanic a serverů. Vývojové trendy v segmentu periferií, procesorů, sběrnic a rozhraní. Alternativní technologie počítače (biologické počítače, kvantové počítače). Kvantová informace. Qubit.
  2. Pokročilé metody data-miningu
  Bayesovské klasifikátory. Naivní Bayes kopule. Bayesovský klasifikátor založený na kopulích. Ilustrace bayesovských klasifikátorů založených na kopulích pro vícerozměrná data. Výkonnost bayesovského klasifikátoru založeného na kopulích.
  3. Trendy vývoje bezpečnosti IS/IT
  Moderní trendy v oblasti zabezpečení IS/IT. Základní pilíře bezpečnosti sítí. Kybernetické hrozby a jejich dopad. Použití kryptografie pro zajištění bezpečnosti dat.
  4. Vývoj cloudových služeb a jejich využití v podnikové praxi
  Rozdělení cloud computingu. Charakteristiky cloud computingu. Operační systémy pro cloud computing. Programovací jazyky a platformy pro cloud computing. Největší hráči na trhu.
  5. Nové trendy ve vývoji CRM
  Inovace v CRM. Pilíře nových trendů: mobilita a sociální CRM. Behaviorální marketing. Podpora produktivity, Bring Your Own Device (BYOD). Umělá inteligence pro pokročilé analýzy a strojové učení. Aspekty bezpečnosti.
  6. Využití HPC pro analýzu velkých dat a pro náročné výpočty
  Superpočítače. Využití vysoce výkonných počítačů pro analýzu (nejen) velkých dat a pro náročné výpočty. Současné trendy vědy a výzkumu v oblasti vysoce výkonného počítání.
  7. Vývoj počítačové grafiky, multimédií a virtuální reality
  Vývoj počítačové grafiky. 2D (rastrová, vektorová) a 3D grafika. Statická a dynamická grafika. Multimedia. Ray tracing. Software pro 2D a 3D grafiku. Virtuální realita a trendy jejího vývoje a aplikací.
Literature
  required literature
 • Studijní opora Inovace v ICT. info
 • DOUCEK, P. Bezpečnost IS/ICT a proces globální integrace - Proč bezpečnost? In AT&P Journal, 01/2005, 2005. info
  recommended literature
 • CHLEBOVSKÝ, V. Management zákaznických řešení. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0559-5. info
 • HASSANIEN, A. Quantum Computing:An Environment for Intelligent Large Scale Real Application. EPUB, 2017. ISBN 3319636383. info
 • GÓRECKI, J., M. HOFERT and M. HOLEŇA. An approach to structure determination and estimation of hierarchical Archimedean Copulas and its application to Bayesian classification. Journal of Intelligent Information Systems, 46(1, 2015. info
 • QUINTERO, J. A. Innovation through Relationship Management (CRM) WIN OR LOSE. Amazon Digital Services LLC, 2015. ISBN B00XPWOL6Y. info
 • VAUGHAN, T. Multimedia: Making It Work. (9th Edition). New York: McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0071832885. info
 • LACKO, Ľ. Osobní cloud pro domácí podnikání a malé firmy. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3744-4. info
 • VELTE, A. T., T. J. VELTE and R. C. ELSENPETER. Cloud Computing: praktický průvodce. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3333-0. info
 • MACIAS, J. and A. GRANOLLERS. New Trends on Human-Computer Interaction: Research, Development, New Tools and Methods (Paperback). United Kingdom: Springer London Ltd, 2010. ISBN 9781849968393. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Activity Difficulty [h]
Domácí příprava na výuku 12
Přednáška 26
Příprava na zkoušku 20
Semestrální práce 40
Seminář 13
Zkouška 10
Summary 125
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2022/INMNPITE