FIUBPFVP Finance v podnikání

School of Business Administration in Karvina
Summer 2019
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Literature
  required literature
 • PALEČKOVÁ, I. Finance podnikání. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • KANTNEROVÁ, L. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-595-4. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. info
 • DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-25-5. info
 • STAVÁREK, D. Finance. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-847-6. info
  recommended literature
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0092-7. info
 • SCHOLLEOVÁ, H. a P. ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1. info
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • WALKER, R. B. and K. P. WALKER. Personal finance: building your future. New York: Mc Graw Hill, 2013. ISBN 9781259254970. info
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2019/FIUBPFVP