PEMNPRPP Business Process Management

School of Business Administration in Karvina
Summer 2021
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (lecturer)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Dalibor Šimek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Tue 11:25–12:10 A423
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMNPRPP/01: Wed 13:55–15:30 A216, M. Halaška, D. Šimek
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy z oblasti procesního řízení
  Procesní pohled na podnik. Funkční a procesní řízení. Reengineering podnikových procesů. Definice podniku
  a podnikového procesu. Základní vlastnosti procesu. Podnikové cíle, aktivity a workflow. Model a instance procesu
  a aktivity. Typy podnikových procesů. Workflow management systémy - WfMS.
  2. Modelování a simulace
  Definice systému a jeho základních prvků. Druhy systémů. Události, stavy, aktivity, atributy a transakce systému. Definice modelu. Apriorních informace. Modelování. Klasifikace modelů. Definice simulace, simulátor a verifikace simulačního modelu. Typy simulací. Simulační program, pokus, experiment, studie a krok. Simulovaný čas.
  3. Business Process Modeling Notation (BPMN)
  Definice notace BPMN. Business Process Diagram (BPD) a jeho složení. Symboly používané v BPMN - událost, aktivita, brána, podtypy událostí, spojovací objekty, plavecké brány, pool a artefakty. Využití BPMN - kooperativní a interní firemní procesy.
  4. Řízení podnikových procesů (BPM)
  Příklady podnikových procesů. Životní cyklus BPM. Identifikace, objevování, analýza, redesign, implementace
  a monitorování procesů.
  5. Případová studie BIZAGI
  Názorná prezentace všech fází životního cyklu BPM na praktickém příkladu. Prezentace bude proložená ukázkami implementace s konkrétními technikami v prostředí BIZAGI.
  6. Process mining a případová studie DISCO
  Definice process miningu. Místo process miningu v životním cyklu řízení podnikových procesů BPM. Výhody a nevýhody process miningu. Logovací soubory o událostech. Formální představení jednoduchého algoritmu na zpracování logovacích souborů o událostech. Názorná prezentace fází process miningu na praktickém příkladu v prostředí DISCO.
Literature
  recommended literature
 • ŠPERKA, Roman. Informační podpora podnikových procesů (Information support of business processes). Jesenice: Ekopress, s.r.o. 191 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-87865-55-2. 2019. URL info
 • DUMAS, Marlon, Marcello La ROSA, Jan MENDLING and Hajo A REIJERS. Fundamentals of Business Process Management. Berlin Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-662-56508-7. doi:10.1007/978-3-662-56509-4. 2018. URL info
 • AALST, V. D. and M. P. WIL. Process Mining. Data Science in Action. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. ISBN 978-3-662-49851-4. 2016. info
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada. Management v informační společnost. ISBN 978-80-247-4128-4. 2012. info
 • WESKE, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York: Springer. ISBN 978-3-540-73521-2. 2007. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2021/PEMNPRPP