FIUNKNUS Accounting of Business Companies

School of Business Administration in Karvina
Winter 2016
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
Požadavky na studenta: samostatně zpracovaný úkol, průběžný test, zkouška
Hodnotící metody: samostatně zpracovaný úkol (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), zkouška (60 % hodnocení)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to master the expertise and skills in the field of accounting in various legal forms of companies linked to the corporation law. The emphasis is put on specific economic transactions in the accounts of the personal and capital companies and on the explanatory power of their financial statements. In this connection there are not neglected problems of accounting operations relating to registered capital´s changes, financial transactions with the company, as well as gaining knowledge of financial statements and winding up companies.
Syllabus
 • 1. Substance of corporate accounting and legislation
  2. Public company
  3. Limited partnership
  4. Limited company
  5. Joint-stock company
  6. Registered capital´s transactions - increase of RC
  7. Registered capital´s transactions - decrease of RC
  8. Contribution of enterprise
  9. Sale of enterprise
  10. Lease of enterprise
  11. Profit or loss and corporate income taxation
  12. Financial statements of corporations
  13. Winding up corporations
Literature
  required literature
 • České účetní standardy. info
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 90/2012. Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). info
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Účetnictví obchodních společností - cvičebnice. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-975-6. info
 • ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností. 3. akt. vyd. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. info
  recommended literature
 • The Journal of Corporate Accounting & Finance. New York: Wiley Periodicals. info
 • PATON, W. A. An introduction to corporate accounting standards. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2012. ISBN 9781111525552. info
 • BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným: Řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe. 10. akt. vyd. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7263-659-4. info
 • ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. , TARANDA, P. Likvidace obchodních společností. 4. aktualizované vydání. Praha: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-597-9. info
 • MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-3000-4. info
 • VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fůzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví). Praha: Polygon, 2009. ISBN 978-80-7273-157-2. info
  not specified
 • BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví obchodních společností. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-373-0. info
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
combined examination (test - minimally 70% successfulness)
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž60
Přednáška13
Seminář13
Zápočet30
Summary116
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2016/FIUNKNUS