Obrázek kurzu

Cílem kurzu je seznámení s problematikou lidské sexuality, která patří mezi základní lidské potřeby.

Logo fakulty
Rektorát

Lidská sexualita

6 lekcí
celkem 3 hodiny
zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS SU

Lektoři

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
yvetta.vrublova@fvp.slu.cz

Osnova e-kurzu

 • Historie lidské sexuality a determinanty vývoje lidské sexuality s ohledu ontogeneze
 • Sexualita ženy - její specifika a fyziologie, sexuální dysfunkce
 • Sexualita muže - specifika a fyziologie, sexuální dysfunkce
 • Homosexualita
 • Transsexualita
 • Sexuální deviace - zaměřeno na sexuální deviace v aktivitě a v objektu

Více o e-kurzu

 • Výukové metody

  V kurz jsou použity klasické výukové metody: kurz obsahuje video přednášky a poznámky k přednášce formou prezentace v MS-PowerPoint vždy jednu ke každému tématu a seznam rozšiřující literatury.

 • Metody hodnocení

  Kurz je otevřený, dobrovolný, jeho absolvováním zájemce nezískává nárok na osvědčení (či jiný doklad obdobného charakteru) tudíž neobsahuje hodnotící nástroje.


  Kurz obsahuje krátký autotest.