Obrázek kurzu
Logo fakulty
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Informační podpora činnosti firmy

1 lekce
celkem 2 hodiny
zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS SU

Lektoři

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
sperka@opf.slu.cz
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
sperka@opf.slu.cz

Osnova e-kurzu

 • 1. Úvod do IS a jejich využití v podnikové praxi
  Představení základních pojmů jako data, informace či znalosti. Základní pojmy z oblasti IS a jeho definice. Definování pojmu architektura IS a představení základních typů architektury. Možnosti ukládání dat. Možnosti ochrany a zabezpečení dat.
  2. Životní cyklus informačního systému
  Představení informační strategie. Informační projekty, plánovaní a řízení. Představení požadavků na informační systém. Představení jednotlivých fází životního cyklu (akvizice, implementace, provoz a údržba, ukončení provozu). Outsourcing.
  3. Technologie v podnikové praxi
  Postavení ICT v podniku. Podstatné rysy internetu. Základní služby internetu. Komunikace na internetu. Elektronické podnikání. Cloud computing. Modely nasazení cloud computingu (veřejný cloud, privátní cloud a hybridní cloud). Distribuční modely cloud computingu (IaaS, PaaS, SaaS). Výhody a nevýhody cloudových řešení. Současné a budoucí trendy v informačních technologiích v podnikové praxi (Internet of things, Machine learning).
  4. Informační podpora firmy I ? řízení firmy
  Informační podpora různých úrovní managementu. Možnosti uplatnění podnikových informačních systémů v oblasti řízení hlavních interních podnikových procesů. Systémy pro podporu rozhodování. Manažerské informační systémy. Integrované systémy řízení podniku. Systémy pokročilého plánování. Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Business intelligence. Business analytics. Big Data. Datové sklady.
  5. Informační podpora firmy II ? marketing, finance a ekonomika s důrazem na cloud computing
  Marketingové IS. Marketingový zpravodajský systém. Marketingový výzkumný systém. Podpora obchodu. Podpora služeb. Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Procesy ekonomického řízení firmy. Ekonomický IS. Aplikace Cash Flow Management. Představení vybraných cloudových řešení pro Informační podporu II (v oblasti marketingu, financí a účetnictví).
  6. Informační podpora firmy III ? výroba, controlling, lidské zdroje
  Systémy pro řízení výrobních procesů. Systémy pro plánování výroby. Systémy plánování výrobních zdrojů. Strategický a operativní controlling. Payroll systémy (zpracování mezd a odměn). Employee Relationship Management (řízení vztahu se zaměstnanci). Human Resource Management (péče o lidské zdroje). Employee Portal (komunikace zaměstnanců). Logistické IS. Workflow systémy.

Více o e-kurzu

 • Literatura
   povinná literatura
  • ŠPERKA, R. a M. HALAŠKA. Informační podpora činnosti firmy. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2018. ISBN 80-7248-252-1.
   doporučená literatura
  • LAUDON, J. P. and K. C. LAUDON. Management information systems: Managing the digital firm. 15th ed. U.K.: Pearson, 2017. ISBN 978-1292211756.
  • RAINER, R. K., B. PRINCE and H. J. WATSON. Management information system. 4th ed. USA: John Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-32109-5.
  • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1.
  • HALL, J. Introduction to accounting information systems. International ed. S.I.: Cengage Learning, 2012. ISBN 978-1133187981.
  • BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-7594-4.
  • STAIR, R. Principles of information systms. S.I.:Cengage Learning, 2012. ISBN 11-336-2966-0.
  • SODOMKA, P. a H. KLÁČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7.
 • Výukové metody
  Přednáška s analýzou videozáznamu
  Individuální konzultace
  Demonstrace dovedností
  Seminární výuka
  Samostudium studentů
 • Metody hodnocení
  Zápočet

Informace o publikaci

Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, korespondenční úkoly.
Hodnotící metody: docházka na semináře minimálně 70 %, seminární práce (30 % hodnocení), 2 korespondenční úkoly (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž7
Přednáška26
Příprava na zápočet40
Semestrální práce30
Seminář13
Celkem116