logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti
Děkanát
19521013 UProdSSZ Dek Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU

proděkandoc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Zaměstnanci