Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Doktorské kombinované, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Doktorské studium je určeno absolventům filozofických a pedagogických fakult, kteří se ve své činnosti hlouběji zabývají historickou problematikou. Doktorské studium je zaměřeno většinou na zvýšení kvalifikace pracovníků, kteří již působí na vysokých školách, v muzeích, archivech, vlastivědných a dalších zařízeních, počítá se i s prezenčním studiem pro vynikající absolventy vysokoškolského studia historie. Jde zejména o pracovníky vysokých škol, muzeí, vlastivědných zařízení, archivů a jiných odborných pracovišť, učitelů středních škol a dalších odborníků, kteří systematicky a cílevědomě usilují o zvýšení své odborné kvalifikace a kvality své publikační činnosti. Studium má specializační charakter.

(?)

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu českých a československých dějin, zejména ve vztahu k problematice Slezska a jejích středoevropských souvislostí.

Absolvent má možnost být samostatným kvalifikovaným vědeckým pracovníkem působícím zejména na výzkumných pracovištích a vysokých školách, případně na vedoucích pozicích v muzeích, galeriích a archivech.

(?)

---

(?)
2
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Zkratka: HDrk
Kód: 7105V028
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7105 P7105 Historické vědy

Nejčastěji zapisované předměty