Obecná matematika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je vybavit jeho absolventa takovými odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jej, v souladu s univerzálním zaměřením matematiky, připraví na širokou škálu jeho možného uplatnění vymezeného v profilu absolventa, a to jak na trhu práce, tak při jeho dalším případném studiu navazujícího či příbuzného SP.

Další informace o oboru naleznete na https://www.slu.cz/math/cz/layout/256

(?)

Studijní plán lze vhodným výběrem volitelných předmětů modifikovat tak, aby bylo možno v navazujícím studiu získat aprobaci pro výuku matematiky na středních školách v kombinaci s dalším předmětem. Absolvent má solidní přehled o základních matematických disciplínách a odpovídající znalosti výpočetní techniky. Je také schopen využít své znalosti také v odborné praxi. Umí vytvářet matematické modely a vyhledávat a rozpracovávat vhodné matematické nástroje a postupy pro jejich řešení, umí také používat základní matematický software a osvojené programátorské dovednosti.

Absolvent je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu v matematických a příbuzných oborech. Absolvent je také schopen uplatnit se v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování, v bankovnictví.

(?)

Matematika N1101

(?)
1
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Obecná matematika
Zkratka: OM
Kód: 1101R023
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B1101 Matematika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty