Autonomní systémy

Doktorské kombinované, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem doktorského studia informatiky ve studijním oboru autonomní systémy je příprava

odborníků, specializovaných na výzkum resp. řešení odborných problémů vynořujících se v některých oblastech současné pokročilé informatiky a robotizace, schopných vědecky pracovat na úrovni mezinárodních standardů. Problémy, se kterými se budou doktorandi po dobu studia seznamovat a které budou řešit, jsou orientovány z velké části na poznání a konstrukci výpočetních systémů prokazujících vysokou míru autonomnosti, racionálnosti a efektivnosti jejich (sou)činností v rozsáhlých, složitých a dynamicky proměnných datových nebo fyzikálních prostředích. Spadají tedy do oblastí zkoumaných, ve spojitosti s problematikou znalostních systémů a znalostního inženýrství, resp. do oblasti autonomních agentů, systémů sestávajících z více autonomních a případně i kooperujících a komunikujících agentů, v pokročilé robotizaci a při výzkumu informatických problémů kolektivní robotiky.

(?)

Absolventi se seznámí s vlastnostmi a konstrukci různých typů autonomních systémů prokazujících vysokou míru racionality a (sou)činnosti ve složitých situacích. Volí si specializaci z témat jako robotika, řízení dronů a zpracování jejich dat, umělá inteligence, bio-inspirované výpočty, autonomní systémy v bio-informatice, superpočítačové technologie, teoretická informatika, případně vlastní zaměření po dohodě se školitelem.

Absolvent se uplatní jako vědecko-výzkumný a nebo pedagogický pracovník na vysokých školách, ve výzkumných ústavech doma i v zahraničí, na pozici vrcholových IT expertů ve firmách, ve státním sektoru, při vývoji open-source softwarových platforem, ve vedení týmů řešících rozsáhlé IT projekty, nebo jako konzultant špičkových IT technologií.

(?)
1
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Autonomní systémy
Zkratka: AutoSys
Kód: 1801V019
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1801 P1801 Inf Informatika

Nejčastěji zapisované předměty