Český jazyk a literatura (dvouoborové)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura poskytuje ucelené bohemistické vzdělání. Je kombinován se studiem jiného jazyka z programu Filologie (angličtina, němčina, italština), nebo s nejazykovými obory z programu Humanitní studia. Provázání s dalším oborem sleduje posílení praktického zaměření studia v bakalářském stupni.

(?)

Absolvent získá ucelené bohemistické vzdělání na úrovni bakalářského stupně. V praxi se uplatní v těch profesích, kde je třeba prokázat schopnost pracovat na odborné úrovni s psaným i mluveným textem. Soubor absolvovaných předmětů usnadní absolventovi orientaci v literárně-kulturní oblasti (redakce, nakladatelství, komunikační média). Absolvent je vzdělán jazykově i literárně, může tedy své praktické zaměření úspěšně rozvinout potřebným směrem. Vyvážená skladba studia umožňuje plynulý přechod na magisterský stupeň téhož nebo příbuzného oboru (učitelského či neučitelského).

Absolvent se může uplatnit v činnostech vyžadujících odbornou teoretickou i praktickou znalost českého jazyka a literatury (tvůrce či korektor textů tištěných i elektronických), v činnostech praktického komunikačního charakteru (komunikace s veřejností, žurnalistika, internetové portály) , v činnostech vyžadujících sekundárně velmi dobrou orientaci v textech jejich funkční i dobové charakteristice (knižní fondy, archivy).

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Zkratka: CJL
Kód: 7310R033
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B6107 HuSt Humanitní studia

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty