KLJAP130 Angličtina I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2010
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! KLJAP120 Angličtina 1 || ! XX_0377
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem čtyř jazykových dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých textů pro poslech a čtení a se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti.
Literatura
    doporučená literatura
  • SOARS, L.& J. New Headway Student's Book + Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2000. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu, který studenti získají na základě aktivní účasti v hodinách, průběžného písemného či ústního testování a úspěšného absolvování zápočtového testu. V průběhu semestru mají studenti možnost získat 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu je 70 bodů minimum. Studenti mají závaznou 75% docházku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2010/KLJAP130