KLJAP230 Angličtina II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2011
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
KLJAP130 Angličtina I && ! KLJAP220 Angličtina 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednotit úroveň znalostí studentů v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické s důrazem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Vychází se z faktu, že úroveň jazykových kompetencí přijatých studentů fakulty je různá a jsou tedy děleni do skupin podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).
Literatura
    doporučená literatura
  • SOARS, L.& J. New Headway Student's Book + Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2000. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě aktivní účasti v hodinách, průběžného písemného či ústního testování a úspěšného absolvování zápočtového testu. V průběhu semestru mají studenti možnost získat 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu je 70 bodů minimum. Studenti mají závaznou 75% docházku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2011/KLJAP230