UADA002 Seminář k vybraným problémům dějin a metody středoevropské archeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalosti tématu kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář má opakovat a rozšířit znalosti dějin discipliny a metody, získané v pregraduálním studiu. Na vybraných příkladech demonstrovat hlubší vázanost archeologie v sociálním a myšlenkovém kontextu národním a nadnárodním.
Osnova
 • Tématické bloky:
  1/ Romantické počátky středoevropské archeologie a její observance národním programům v 19. a 20. stol.
  2/ Svár taxonomického a historického ve středoevropské archeologii 19 a 20. stol.
  3/ Tradicionalismus středoevroské archeologie a vliv anglosaského archeologického myšlení ve 20 stol.
Literatura
  doporučená literatura
 • Shiffer, M. B.:. Archaeological context and systemic context, American antiquity 37. info
 • Angeli, W.:. Archaeologisches Erkennen, Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien 127. info
 • Binford, L. R.:. Archaeology as anthropology, American Antiquity 28. info
 • Shanks, M. - Tilley, Ch.:. Archeologie na prahu 90. let, Archeologické forum 2, 1993. info
 • .- Bouzek, J. (ed.):. Dějiny archeologie I, II. info
 • Neustupný, J.:. Josef Ladislav Píč. info
 • Tabaczyński, S. (ed.):. Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa. info
 • Vencl, S.:. Mírně skeptické poznámky na okraj možností a mezí archeologického poznání, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20. info
 • Hodder, I.:. Post- processual archaeology, AR 45. info
 • Clark, G.:. Prehistory since Childe, Bulletin of Institute of Archaeology, University of London, 13. info
 • Childe, G. V.:. Retrospect, Antiquity 32. info
 • Vencl, S.:. Souvislosti chápání pojmu "nálezový celek" v české archeologii, AR 53, 2001. info
 • Böhm, J.:. Studie o periodizaci pravěkých dějin. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UADA002