UADA010 Vybrané problémy archeologie vrcholného středověku ve střední Evropě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalosti tématu kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na opakování a rozšíření znalostí posluchače o některých aktuálních problémech bádání o epoše vrcholného středověku. V rámci studia DrSP má specializační charakter. Tématické okruhy: Vrcholné středověké fortifikace - hrady, tvrze, drobná středověká opevnění - jejich vznik, vývoj a postavení v sídelní struktuře se zvláštním zaměřením na Slezsko. Hmotná kultura vyššího sociálního prostředí. Středověké poutnictví a jeho odraz v archeologických pramenech v českých zemích.
Osnova
 • 1/ Montánní archeologie v českých zemích
  2/ Montánní archeologie v německy mluvících zemích
  3/ Montánní archeologie ve středovýchodní Evropě (Slovensko, Polsko, Maďarsko)
  4/ Hmotná kultura montánního prostředí
  5/ Středoevropská kastelologie: hrady
  6/ Středoevropská kastelologie: drobná středověká opevnění (hrádky, tvrze, předsunutá a obléhatelská opevnění)
  7/ Hmotná kultura vyššího sociálního prostředí (hrady, drobná středověká opevnění)
  8/ Fenomén poutnictví a jeho odraz v archeologických pramenech českých zemí
  9/ Lokace slezských měst optikou archeologie I
  10/ Lokace slezských měst optikou archeologie II
  11/ Hmotná kultura městského prostředí
Informace učitele
Splnění studijní povinnosti.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UADA010