UBKCJLNP25 Přednáška ze srovnávací a historické jazykovědy v němčině

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty se základními tématy ze srovnávací a historické lingvistiky. Důraz je kladen na německou odbornou terminologii. Přednáška probíhá v němčině.
Výstupy z učení
Student je schopen: - chápat příbuznost jazyků v Indoevropské jazykové rodině - rozumět hláskovým, morfologickým a sémantickým změnám - používat srovnávací metodu a metodu vnitřní rekonstrukce
Osnova
 • 1. Sprachfamilien der Welt 2. Indogermanische Sprachen 3. Typologie und Universalien 4. Sprachwandel 5. Lautwandel – Typologie 6. Morphologischer Wandel 7. Semantischer Wandel 8. Syntaktischer Wandel 9. Analogie 10. Vergleichende Methode 11. Vergleichende Rekonstruktion 12. Interne Rekonstruktion 13. Rekonstruktion des Urindogermanischen
Literatura
  povinná literatura
 • Bergmann, Rolf / Schlaefer, Michael (1991). Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg. info
 • SZEMERÉNYI, O. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. WBG, 2009. info
 • VOLMERT, J. Grundkurs Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die Sprachwissenschaft für Lehramtsstudiengänge. UTB, Stuttgart, 2005. info
  doporučená literatura
 • Ernst, Peter (2004):. Germanistische Sprachwissenschaft. Wien: Facultas. info
 • BUSSMANN, H.; LAUFFERT, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag, 2008. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2022/UBKCJLNP25