UBKCJLNP27 Zahraniční bohemistická stáž

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podnítit studenty k zahraniční stáži na univerzitách nebo spřátelených institucích.
Výstupy z učení
Student je schopen: - komunikovat v cizím jazyce na partnerské instituci - studovat předměty v cizím jazyce - plnit zadané úkoly a konat zkoušky z předmětů na těchto institucích v cizím jazyce
Osnova
  • Předmět si mohou zapsat studenti při absolvování zahraniční stáže bohemistického (popř. slavistického, obecně lingvistického) zaměření v délce minimálně 3 týdnů – ať jde o stáž studijního charakteru (v rámci programu Erasmus+ či podobného), nebo o stáž badatelskou, související s účastí na studentském grantovém projektu apod.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP27