UBKD0033 Literatura a hudba 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00033 Literatura a hudba 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Interdisciplinární předmět, jenž je zaměřen na otázky vztahu literatury a hudby, doplněno o četné hudební ukázky.
Osnova
 • Seminář seznamuje posluchače se vztahem jazyka a hudby, kde je hudba ve svých různých složkách či aspektech pojmenovávána, jako produkt i komunikát verbalizována. Vztah umělecké literatury a hudby je sledován tam, kde literatura znakově reprezentuje i syntakticko-sémantické kvality hudebního projevu. Ze specifických kooperací systémů jazyka (a zejména ovšem umělecké slovesnosti jako realizace semiózy jazyka) a hudby si všímá druhů vokální či vokálně instrumentální hudby, melodramu, přesahů do sféry divadelně scénických aktivit (opera, opereta, oratorium, muzikál) a jiných možných typů hudebně slovesné koexistence na diachronní ose vývoje světové a české hudby a žánrových a formových vidů na ose synchronní.
  Tematické okruhy semináře:
  1) Úvodní informace o předmětu studia, slovníky, encyklopedie, bibliografické pomůcky.
  2) Vztah hudba - jazyk, vztah řeči a hudby.
  3) Mytologie a hudba.
  4) Vztah literatury a hudby v historické perspektivě. Hudba u starověkých blízkovýchodních národů a ve starém Řecku.
  5) Křesťanský liturgický zpěv. Duchovní písně a hry. Umělá světská zpěvní tvorba. Duchovní píseň v českých zemích.
  6) Vznik vícehlasu. Vztah literatury a hudby v ars antiqua a ars nova.
  7) Vztah literatury a hudby v české gotice a husitství.
  8) Vztah literatury a hudby v renesanci, v období zaalpského humanismu a reformace. Slohová syntéza. Vztah literatury a hudby v českých zemích v 16. století.
  9) Vztah literatury a hudby v období baroka.
  10) Opera a zpěvní formy barokní hudby v Itálii, Francii, Německu, Anglii. J. S. Bach.
  11) České hudební baroko.
  12) Vztah literatury a hudby v období klasicismu ve světě.
Literatura
  povinná literatura
 • SMOLKA, J. a kol. Dějiny hudby. Praha, 2001. info
 • ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. Praha, 1964. info
  doporučená literatura
 • FUKAČ, J. O mnohoznačnosti vztahu hudba-slovo. In Vokální hudba národů. Brno, 1976. info
Informace učitele
Aktivní účast na semináři (povoleny jsou 2 neomluvené absence).
Přednesení referátu.
Vypracování a odevzdání seminární práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKD0033